2014-11-27 11:41Nyheter

​Fibernätet TRAMAN byggs ut på Söder och i Sommen

null

Nu startar Tranås Energi upp två nya projekt som ska ta fibernätet TRAMAN till norra delen av Söder i Tranås samt till södra delen av Sommen.

Under vintern undersöker Tranås Energi intresset för anslutning till fibernätet TRAMAN i norra delen av Söder och i södra delen av Sommen. På Söder erbjuds även fastigheter som har möjlighet att ansluta sig till fjärrvärmenätet offert på en fjärrvärmeinstallation.

Information har nyligen gått ut till alla berörda hushåll och fastighetsägare. Ett informationsmöte för hushållen på Söder har hållits och ett informationsmöte i Sommen kommer att hållas i mitten av januari.Som vanligt vid anslutningsprojekt i tätorten bygger den låga anslutningsavgiften på att kunden själv och tillsammans med sina grannar gräver över tomterna fram till fiberbrunnen. 

Sista dag för beställning är 7 januari för Söder respektive 17 februari för Sommen. Anders Beckman, som är projekterande säljare för TRAMAN, säger att det är viktigt att göra sin beställning i tid.

-  När vi startade anslutningsprojektet på första etappen av Söder var intresset till en början inte så högt, för att sedan dubbleras när vi satte igång att gräva. Det är jättekul men gör också att vi måste planera om efter hand och att det tar längre tid innan anslutningarna är klara, säger Anders.

Det krävs att ca 60 % av de som blivit tillfrågade gör en beställning för att projektet ska kunna bli av. Om tillräckligt intresse finns planeras grävningen på Söder komma igång till våren och i Sommen till sommaren.


Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Sven Pålsgård
Elkraftsingenjör
Sven Pålsgård
Jennie Saxfeldt
Chef Försäljning/Kundservice
Jennie Saxfeldt
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg
Johan Holm
Chef Fjärrvärme
Johan Holm
Sven-Olof Söderberg
Ansvarig Elhandel/Chef Energitjänster
Sven-Olof Söderberg
Anders Beckman
Projekterande säljare TRAMAN
Anders Beckman