2014-02-27 10:14Nyheter

Första kreosotstolpen i elnätet är utbytt

null

Under februari har man på Tranås Energi arbetat med att ovädersäkra elnätet på sträckan mellan Hestra och Torpa. Samtidigt har den första miljöanpassade stolpen satts upp sedan beslutet togs att sluta använda den gamla typen av stolpar, som är impregnerade med kreosot.

På Tranås Energi finns en långsiktig plan för hur elnätet ska ovädersäkras, det vill säga hur störningar på nätet som orsakas av väder och vind ska förhindras. Under början av året har man arbetat med luftledningarna på sträckan mellan Hestra och Torpa, där vissa delar bytts mot jordkabel och andra delar bytts ut mot isolerad luftlina.

Samtidigt har en elstolpe som var i dåligt skick bytts ut mot en ny. Beslut att inte sätta upp nya elstolpar som är impregnerande med ämnet kreosot har funnits sedan länge och detta blev den första stolpen att bytas ut mot oimpregnerad stolpe. Den nya stolpen är lokalt tillverkad på Forsnäs Form och är uppbyggd av en fanérteknik där flera lager av trä limmas och pressas ovanpå varandra.

- Det känns bra att vi nu tagit det första steget mot ett miljöanpassat alternativ, säger Magnus Lundberg, elnätschef på Tranås Energi. - De nya stolparna innebär också en bättre arbetsmiljö för företagets personal.

Kreosot har använts för impregnering av bland annat elstolpar och järnvägsslipers sedan 1800-talet, men användandet har de senaste åren varit mycket omdebatterat på grund av dess miljöfarliga egenskaper. EU har idag godkänt användning av kreosot fram till 2018.


Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Sven Pålsgård
Elkraftsingenjör
Sven Pålsgård
Jennie Saxfeldt
Chef Försäljning/Kundservice
Jennie Saxfeldt
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg
Johan Holm
Chef Fjärrvärme
Johan Holm
Sven-Olof Söderberg
Ansvarig Elhandel/Chef Energitjänster
Sven-Olof Söderberg
Anders Beckman
Projekterande säljare TRAMAN
Anders Beckman