2014-05-12 08:35Nyheter

Goda grannar i kraftvärmeprojektet

null

Bygget av Tranås Energis nya kraftvärmeverk har pågått i drygt två år och många är de som varit delaktiga i processen. Kanske främst personalen och entreprenörerna som arbetat med projektets olika delar, men även de företag som har sina lokaler närmast byggplatsen har påverkats. Goda relationer till dessa har inneburit fördelar för alla inblandade.

Första spadtaget för Tranås Energis nya kraftvärmeverk togs i februari 2012 och snart står anläggningen klar. Under projektet har både den ordinarie personalen på kraftvärmeverket och flera entreprenörer varit inblandade i de olika delarna, och i ett stort projekt som detta påverkas naturligtvis även de företag som huserar i lokalerna närmast byggområdet. I detta fall är Stiga, EFG och Kraftverket de närmsta grannarna.

- Vi har försökt hitta smidiga lösningar som gynnar alla inblandade parter, säger Anders Käck som är fjärrvärmechef på Tranås Energi. - Alla grannar har påverkats på olika sätt under projektet, men ett gott samarbete har funnits och de har varit förlåtande för allt buller och damm som uppstår på en byggplats, fortsätter han.

Strävan efter bra lösningar och överenskommelser har till exempel resulterat i förberedelser för en ny större klippyta för testkörning av Stigas klippare. Förr användes den yta som numera är asfaltsplan framför det nya kraftvärmeverket och i samband med anläggningen flyttade NCC schaktmassa från byggområdet till Stigas mark. Stiga har också låtit deras mark utnyttjas som parkering och ett gemensamt staket har satts upp mellan kraftvärmeverket och Stiga Utveckling.

NCC har stått för en stor del av entreprenaden i projektet och har bland annat haft kontakt med kommunens avdelningar för park, gata och VA, där man haft utbyte av varandra. Exempelvis har NCC fått hjälp med montering av skyltar och parkavdelningen har kunnat ta tillvara på material som gat- och kantsten som tagits bort från byggplatsen.

Kraftverket, som har sin verksamhet i samarbete med Studiefrämjandet i gamla Sobelhusets lokaler, har fått de grindar som tidigare satt vid kraftvärmeverkets infart. Tranås Energi bekostade en ny infart och dränering runt byggnaden när man ändå gjorde åtgärder på Vaktgatan och en framtida gemensam parkering diskuteras.
- Samarbetet har fungerat jättebra. Vi har bara positivt att säga om det och har inte blivit störda alls, säger Lennart Fjellman på Kraftverket.

Arbetet med färdigställandet av det nya kraftvärmeverket pågår för fullt, just nu testkörs pannan och ångledningen rengörs. Som tidplanen ser ut nu kommer det nya kraftvärmeverket att stå klart till slutet av sommaren.


Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Sven Pålsgård
Elkraftsingenjör
Sven Pålsgård
Jennie Saxfeldt
Chef Försäljning/Kundservice
Jennie Saxfeldt
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg
Johan Holm
Chef Fjärrvärme
Johan Holm
Sven-Olof Söderberg
Ansvarig Elhandel/Chef Energitjänster
Sven-Olof Söderberg
Anders Beckman
Projekterande säljare TRAMAN
Anders Beckman