2016-05-10 14:25Nyheter

Intresset för fibernätet TRAMAN undersöks på landsbygden

null

Nu undersöker Tranås Energi intresset för anslutning till fibernätet TRAMAN på landsbygden i Tranås kommun. En intresseförfrågan har skickats ut till ägarna av de ca 370 fastigheter som räknas in i projektet.

Under 2013/2014 genomfördes etapp ett av projektet Fiber till byn, då ca 350 fastigheter på landsbygden väster om Tranås anslöts till fibernätet TRAMAN. Sedan förra året arbetar Tranås Energi med förberedelserna inför en eventuell projektstart av etapp två. Bidrag om ca 19 miljoner har sökts hos Länsstyrelsen i Jönköpings län, vilket motsvarar ungefär 60 % av projektets budget.

- Vi är helt beroende av detta eller annat offentligt stöd för att kunna genomföra fiberutbyggnaden, säger Niklas Johansson, vd på Tranås Energi.

En förutsättning för att Tranås Energi ska få projektstödet beviljat är att i princip alla fastighetsägare inom det tänkta området är intresserade av att ansluta sig till nätet. I dagarna har därför information med en uppmaning om att anmäla sitt intresse skickats ut till alla permanentboende fastighetsägare i området.

- Den intresseanmälan som görs är inte en beställning, utan till för att Länsstyrelsen ska se att intresset finns i området, understryker Anders Beckman, projektledare på Tranås Energi. Om intresset är så stort att vi kan arbeta vidare med projektet kommer vi att skicka ut beställningsblanketter och villkor i ett senare skede.

Anslutningsavgiften vid en eventuell projektstart beräknas bli 20 000 kr inkl. moms och innefatta allt utom grävning på den egna tomten.


Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Sven Pålsgård
Elkraftsingenjör
Sven Pålsgård
Jennie Saxfeldt
Chef Försäljning/Kundservice
Jennie Saxfeldt
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg
Johan Holm
Chef Fjärrvärme
Johan Holm
Sven-Olof Söderberg
Ansvarig Elhandel/Chef Energitjänster
Sven-Olof Söderberg
Anders Beckman
Projekterande säljare TRAMAN
Anders Beckman