2017-08-09 13:31Nyheter

Intresset för TRAMAN växer på landsbygden

null

Under sommaren har Tranås Energi arbetat aktivt med att öka intresset för fiberanslutning på landsbygden i Tranås kommun. Nu har i princip alla de ca 270 fastighetsägarna i området (fritidshus ej inräknade) meddelat att de är intresserade, vilket ökar Tranås Energis möjligheter att beviljas utbyggnadsbidrag av Länsstyrelsen.

För drygt ett år sedan startade Tranås Energi etapp två av projektet Fiber till byn, med syfte att bygga ut fibernätet TRAMAN på de delar av landsbygden i Tranås kommun som ännu inte anslutits. För att projektet ska kunna genomföras är Tranås Energi beroende av offentliga stöd, och konkurrensen om pengarna är stor.

För att öka möjligheten att bli beviljade bidrag i nästa beslutsomgång har Tranås Energi under sommaren jobbat med att samla in intresseanmälningar från de permanentboende i området, då antalet är ett av de viktigaste kriterierna i Länsstyrelsens beslut. Innan sommaren hade ca 65 % av områdets fastighetsägare anmält intresse för fiberanslutning, nu är den siffran 100 %.

- Det är fortfarande stor konkurrens om bidragspengarna, men nu har våra chanser ökat rejält. Förhoppningsvis blir vi en av de aktörer som beviljas bidrag i nästa beslutsomgång och kan då gå vidare med projektet, säger Anders Beckman, som ansvarar för projektet på Tranås Energi.

Länsstyrelsen i Jönköpings län har ännu inte satt datum för när nästa beslutsomgång kommer att hållas. Besked om detta kommer troligen i början av nästa år. Tranås Energi har sökt bidrag om 19 miljoner, vilket motsvarar ca 60 % av projektets budget.


Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Sven Pålsgård
Elkraftsingenjör
Sven Pålsgård
Jennie Saxfeldt
Chef Försäljning/Kundservice
Jennie Saxfeldt
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg
Johan Holm
Chef Fjärrvärme
Johan Holm
Sven-Olof Söderberg
Ansvarig Elhandel/Chef Energitjänster
Sven-Olof Söderberg
Anders Beckman
Projekterande säljare TRAMAN
Anders Beckman