2016-02-19 09:11Nyheter

Nu gräver vi för fjärrvärme till Tostås

null

Nu är grävarbetet inför fjärrvärmeanslutningen av villaområdet Tostås påbörjat. Steg ett är schaktning av grunden till det lilla hus som ska bli en tryckväxlarstation.

Strax innan jul tog Tranås Energi beslut om att ansluta bostadsområdet Tostås till fjärrvärmenätet. Ca 90 villaägare ska få fjärrvärme till sina hus lagom till hösten då nästa uppvärmningssäsong börjar.

Igår sattes den första skopan i backen, då vår entreprenör Kanonaden påbörjade schaktningen av grunden till den tryckväxlarstation som ska byggas öster om vändplanen på Axgatan. Stationens uppgift blir att öka vattnets tryck innan det leds vidare genom huvudledningen till Tostås.

– Anledningen till att vi behöver öka trycket är att den övre delen av Tostås ligger så högt i förhållande till vårt kraftvärmeverk, berättar Roger Sandsjoe som arbetar med projektet.

När stationen är på plats blir nästa del i projektet att förlägga huvudledningen. Detta arbete planeras komma igång i början av april och inför detta kommer alla boende i området att bjudas in till ett informationsmöte.


Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Sven Pålsgård
Elkraftsingenjör
Sven Pålsgård
Jennie Saxfeldt
Chef Försäljning/Kundservice
Jennie Saxfeldt
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg
Johan Holm
Chef Fjärrvärme
Johan Holm
Sven-Olof Söderberg
Ansvarig Elhandel/Chef Energitjänster
Sven-Olof Söderberg
Anders Beckman
Projekterande säljare TRAMAN
Anders Beckman