2019-07-01 13:05Nyheter

Nu kommer fibern till byn!

null

Nu startar Tranås Energi försäljningen av fiberanslutningar inom projektet Fiber till byn etapp två, utbyggnaden av fibernätet TRAMAN på landsbygden i Tranås kommun.

Information och beställningsblanketter har nu skickats ut till alla ägare av permanentbostäder och fritidshus samt företag inom de områden som berörs av projektet.

Informationsmöten kommer att hållas på Badhotellet den 17 augusti och sista dag för beställning av anslutning är 1 september 2019. Om tillräcklig beställningsgrad nås kommer utbyggnaden att startas under år 2020.

Kostnaden för anslutning inom projektet är 20 000 kr inkl. moms. Då ingår allt utom arbetet med grävning och förläggning av slang på den egna tomten.


Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Sven Pålsgård
Elkraftsingenjör
Sven Pålsgård
Jennie Saxfeldt
Chef Försäljning/Kundservice
Jennie Saxfeldt
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg
Johan Holm
Chef Fjärrvärme
Johan Holm
Sven-Olof Söderberg
Ansvarig Elhandel/Chef Energitjänster
Sven-Olof Söderberg
Anders Beckman
Projekterande säljare TRAMAN
Anders Beckman