2012-09-28 13:28Nyheter

Pris för Säkrad Sommarel fastställt för 2013

null

Nu är årets upphandling av el till avtalet Säkrad Sommarel klar. Läget i världsekonomin och mycket vatten i magasinen höll ner priserna på elmarknaden under sommaren. Detta innebär att priset för 2013 hamnar på en mycket bra nivå, betydligt lägre än 2012.

Priset för Säkrad Sommarel 2013 blir 42,6 öre/kWh. (89,9 öre/kWh inkl. energiskatt och moms. Energiskatten förväntas hamna på 29,3 öre/kWh för 2013 efter indexreglering.) Våra vanliga fastprisavtal ligger just nu något högre, så Säkrad sommarel har även i år visat sig vara ett bra alternativ. De kunder som var med i förra sommarens upphandling har ett elpris på 53,1 öre/kWh under 2012.

Fördelen med avtalet Säkrad Sommarel är att kunden köper in sin el i god tid innan leverans. Blickar man bakåt är det vanligast att elpriset stiger från år till år. Då priserna stiger är det en fördel att ha tecknat nytt elavtal i god tid och med Säkrad Sommarel gör man just det. Elen köps in under sommarmånaderna och priset blir ett snitt av varje dags pris på elbörsen NordPool. På så sätt minskar risken att teckna avtal när priset är som högst.

Har du frågor angående våra elavtal är du välkommen att höra av dig till oss!
Ring oss på 0140-683 08.


Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Sven Pålsgård
Elkraftsingenjör
Sven Pålsgård
Jennie Saxfeldt
Chef Försäljning/Kundservice
Jennie Saxfeldt
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg
Johan Holm
Chef Fjärrvärme
Johan Holm
Sven-Olof Söderberg
Ansvarig Elhandel/Chef Energitjänster
Sven-Olof Söderberg
Anders Beckman
Projekterande säljare TRAMAN
Anders Beckman