2012-10-17 14:12Nyheter

Reko informationsträffar för fjärrvärmekunder

null

Tisdagen den 9 oktober höll Tranås Energi två informationsträffar för sina fjärrvärmekunder. Träffarna är en del i den Reko-certifiering som företaget har och syftar till att stärka och trygga kundernas ställning samt att utveckla relationen mellan leverantör och kund.

Under lunchen hölls en träff dit alla fjärrvärmeanslutna företag var inbjudna och under kvällen en träff för alla anslutna villakunder. Båda träffarna inleddes med att Niklas Johansson, VD på Tranås Energi, berättade om vad som är på gång på företaget. Därefter informerade Anders Käck, fjärrvärmechef, om läget på byggplatsen för det nya kraftvärmeverket och Björn Pettersson, marknadschef, avslutade med att presentera de nya priserna för 2013. Förutom detta fick de inbjudna också en mycket uppskattad rundtur på bygget av det nya kraftvärmeverket. Man är i full gång och verket beräknas vara i drift hösten 2013.

Naturligtvis fanns det också möjlighet för deltagarna att ställa frågor. Det var främst det nya kraftvärmeverket, men även prissättningen, som man hade frågor kring. I Nils Holgersson-undersökningen som publicerades nyligen hamnade Tranås Energis priser på 10 plats, där 1 var billigast och 256 dyrast. En fråga som ställdes på båda träffarna var varför man inte ligger på första plats?

- Flera av de leverantörer som blivit placerade framför oss i undersökningen producerar sin fjärrvärme genom spillvärme från stora industrier. Någon sådan möjlighet finns inte i Tranås och därför är det mycket bra att ändå finnas med så högt upp på listan, säger Anders Käck, fjärrvärmechef på Tranås Energi.

Inför 2013 höjdes priserna med 2,8 % jämfört med 2012 och Tranås Energis ambition är att även i fortsättningen hålla konkurrenskraftiga priser.


Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Sven Pålsgård
Elkraftsingenjör
Sven Pålsgård
Jennie Saxfeldt
Chef Försäljning/Kundservice
Jennie Saxfeldt
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg
Johan Holm
Chef Fjärrvärme
Johan Holm
Sven-Olof Söderberg
Ansvarig Elhandel/Chef Energitjänster
Sven-Olof Söderberg
Anders Beckman
Projekterande säljare TRAMAN
Anders Beckman