2012-01-03 14:49Nyheter

TRAMAN

null

Stadsnätet, lokalt mer känt under namnet TRAMAN är från och med januari 2011 ett nytt affärsområde hos oss här på Tranås Energi. TRAMAN står för, Tranås Metropolitan Area Networks och är ett fibernätverk för kommunikation. TRAMAN ägdes tidigare av Tranås kommun.

TRAMAN är Tranås stadsnät och har idag ca 1 300 kunder som har fiberaccess. Nätet består av optofiber där informationen överförs med hjälp av ljus, helt enkelt med ljusets hastighet! Nätet tillåter hastigheter långt över 100 Mbps i båda riktningarna.  Tranås Energi AB som äger stadsnätet TRAMAN levererar inga Internettjänster på nätet och har inte för avsikt att gör det. 

TRAMAN är ett öppet stadsnät, det betyder att det är öppet för vilken operatör som helst att ansluta sig mot nätet och börja leverera tjänster.  Idag finns det två tjänsteleverantörer på privatkundsidan och sex tjänsteleverantörer på företagssidan. Tjänsteleverantörerna (Operatörerna) levererar sina tjänster via routade nät, operatörs Vlan, IP-lösa Vlan eller svartfiber. Operatörerna levererar från 2/2 Mbps till 100/100 Mbps. Snart är vi nog framme vid 1000/1000Mbps, vilket nätet klarar utan problem.
Operatören på den privata sidan är Alltele. Det är till operatören du anmäler fel och störningar.

Privatkund eller företag, det går bra att ansluta sig när ni vill. Anslutning till stadsnätet görs via offert. 
Utbyggnationen av TRAMAN kommer under slutet 2011, början 2012 att påbörjas igen mot privata hushåll. 


Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Sven Pålsgård
Elkraftsingenjör
Sven Pålsgård
Jennie Saxfeldt
Chef Försäljning/Kundservice
Jennie Saxfeldt
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg
Johan Holm
Chef Fjärrvärme
Johan Holm
Sven-Olof Söderberg
Ansvarig Elhandel/Chef Energitjänster
Sven-Olof Söderberg
Anders Beckman
Projekterande säljare TRAMAN
Anders Beckman