2015-10-13 10:24Nyheter

Tranås Energi ansöker för faunapassage

null

Nu är vi färdiga med vår förstudie och tillståndsansökan gällande bygge av en faunapassage samt upprustning av maskinerna vid vår kraftstation i Forsnäs. I dagarna skickades ansökan in till Mark- och miljödomstolen.

Beslutet om att anlägga en faunapassage av typen omlöp, också kallat fiskväg, vid vattenkraftverket i Forsnäs togs för flera år sedan, som en naturlig fortsättning på våra lyckade projekt vid anläggningarna Olstorp, Åsvallehult och Smedjeholmen. En omfattande förstudie genomfördes och därefter tog arbetet med utformning av tillståndsansökan vid.

Vår ansökan är nu färdig och nyligen skickad till Mark- och miljödomstolen, som ska besluta om vi får genomföra projektet. Samråd med myndigheter, markägare och närboende i området har hållits, och alla har varit positiva till initiativet.

Projektet omfattar bygge av en faunapassage och biotopvårdande åtgärder, vilket innebär att vi underlättar för fisken att komma fram i den naturliga fåran. Vi kommer samtidigt att byta verkets turbiner, som varit i drift sedan 1919 respektive 1939.

- Det brukar ta ungefär ett år innan tillståndsprocessen är klar och vi har ett godkännande från Länsstyrelsen, berättar Magnus Lundberg, elnätschef på Tranås Energi och den som ansvarar för projektet.

Tranås Energis tre aktiva vattenkraftanläggningar finns i vattnet som binder samman de tre sjöarna Västra Lägern, Östra Lägern och Sommen i Ydre kommun. Vid anläggningen Olstorp, mellan Västra och Östra Lägern, finns redan idag en faunapassage av typen omlöp som gör att fisken kan vandra fritt mellan de två sjöarna.

Anläggningen i Forsnäs hindrar idag fisken från att fortsätta sin resa upp i Bulsjöån, vilket vi nu förhoppningsvis kan åtgärda. I Bulsjöån finns ytterligare två hinder, kvarndammen i Oppeby och vattenkraftverket Visskvarn, som köptes våren 2015. Vi har redan inlett en förstudie för bygge av faunapassager även på dessa platser.

Tranås Energis mål är att skapa fri vandringsväg för fisken, både uppströms och nedströms, mellan de tre sjöarna. Detta skulle ha en mycket positiv effekt på den biologiska mångfalden i hela området och exempelvis ge öringen fler platser att leka på.

- Vattenområdet har varit stängt sedan vattenkraftverken och kvarnen byggdes för ca 100 år sedan. Tranås Energi har kunnat producera el tack vare vattnet och nu är det dags för oss att betala tillbaka för det vi fått, säger Magnus Lundberg.


Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Sven Pålsgård
Elkraftsingenjör
Sven Pålsgård
Jennie Saxfeldt
Chef Försäljning/Kundservice
Jennie Saxfeldt
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg
Johan Holm
Chef Fjärrvärme
Johan Holm
Sven-Olof Söderberg
Ansvarig Elhandel/Chef Energitjänster
Sven-Olof Söderberg
Anders Beckman
Projekterande säljare TRAMAN
Anders Beckman