2013-08-30 10:14Nyheter

Tranås Energi förstärker elnätet

null

Just nu pågår nedgrävning av de två 40-kilovoltskablar som ska gå mellan fördelningsstationen i Stoeryd och Kimarp. Dessa ersätter de två luftledningar som idag finns på den ca 1,5 km långa sträckan. I samband med detta grävs även 5 stycken 10-kilovoltskablar samt fibernätskanalisation ned.

Nedgrävningen görs för att förstärka elnätet inför framtiden, både för att klara av kommande kraftvärme- och vindkraftproduktion samt för att göra nätet mindre känsligt för yttre påverkan som väder och vind. Grävningen beräknas vara klar i början av oktober och entreprenör för projektet är Entreprenadschakt i Kimstad AB.

- Det händer mycket i Tranås nu och detta är ett led i att rusta elnätet inför kommande utmaningar som omstruktureringar, ny produktion och starkare matningar, säger Magnus Lundberg, elnätschef på Tranås Energi.

 


Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Sven Pålsgård
Elkraftsingenjör
Sven Pålsgård
Jennie Saxfeldt
Chef Försäljning/Kundservice
Jennie Saxfeldt
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg
Johan Holm
Chef Fjärrvärme
Johan Holm
Sven-Olof Söderberg
Ansvarig Elhandel/Chef Energitjänster
Sven-Olof Söderberg
Anders Beckman
Projekterande säljare TRAMAN
Anders Beckman