2012-10-08 14:55Nyheter

Tranås Energi nominerade till Klimatpriset

null

Med start i år kommer Klimatrådet i Jönköpings län att dela ut en årlig utmärkelse för att belöna initiativ och främja ett gott energi- och klimatarbete till nytta för den regionala utvecklingen. Priset riktar sig till medborgare, näringsliv och övriga aktörer i länet.

Åtta bidrag har nominerats till årets pris och Tranås Energi är ett av dessa. Vinnaren presenteras i samband med Klimatrådsmötet på residenset i Jönköping den 7 december, då även priset bestående av en plakett delas ut.

Läs mer på Länsstyrelsen Jönköpings hemsida.


Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Sven Pålsgård
Elkraftsingenjör
Sven Pålsgård
Jennie Saxfeldt
Chef Försäljning/Kundservice
Jennie Saxfeldt
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg
Johan Holm
Chef Fjärrvärme
Johan Holm
Sven-Olof Söderberg
Ansvarig Elhandel/Chef Energitjänster
Sven-Olof Söderberg
Anders Beckman
Projekterande säljare TRAMAN
Anders Beckman