2012-06-14 10:36Nyheter

Tranås Energi satsar vidare på vattenkraft

null

Måndagen den 11 juni hölls ett samråd angående återupptagandet av vattenkraftproduktionen vid Tranås kvarn och Åsvallehult i Tranås. Syftet var att låta allmänhet, föreningar och organisationer komma till tals och få svar på sina frågor.

17 personer laddade upp för Sveriges första EM-match genom att komma till Tranås Energis huvudkontor på Norra Storgatan i Tranås måndagen den 11 juni. Samrådet inleddes med att Magnus Lundberg, elnätschef på Tranås Energi, berättade om kraftverkens historia, för att sedan presentera nuläge och hur planerna för framtiden ser ut. Hela tiden hade åhörarna chans att ställa frågor. Därefter fortsatte Anna Bengtsson, konsult från ÅF, med att informera om vad man tittat på gällande miljöpåverkan och hur tillståndsprocessen ser ut.

De som kom till mötet var positivt inställda till projektet och det har länge funnits ett intresse från allmänheten i Tranås att starta upp verken vid Tranås kvarn och Åsvallehult, som var i produktion fram till slutet av 60-talet och början av 70-talet, igen. Anledningen till att de lades ner var att lönsamheten var för dålig och att de var i behov av omfattande reparationer. Nu satsar man på ny teknik.

- Vi har väntat på att en teknik som både är fiskvänlig och rätt för de relativt låga fallhöjderna ska komma och nu har vi hittat en skruvteknik som vi tror kommer att fungera mycket bra, säger Magnus Lundberg.

Frågorna från allmänheten rörde mestadels det stadsnära Tranås kvarn med oro för buller och det estetiska.

- Eftersom generatorerna kommer att finnas i en ljudisolerad byggnad kommer det inte att höras något oljud utifrån. Gällande vattensläpp vid åfåran närmast vägen kommer vi alltid att släppa minst så mycket som går genom laxtrappan. Vi räknar inte med att det ska bli någon större skillnad mot hur det är idag.

Vattenkraft och fiskvandring
Tranås Energi har en stor miljöaspekt i sitt arbete och fiskvägar finns redan både vid Tranås kvarn och vid Åsvallehult. Tranås kvarn är, trots att det ligger så centralt, ett populärt tillhåll för sällsynta arter som utter och strömstare, som trivs i det ständigt flödande vattnet.

- Vi vill visa att vattenkraft och fiskvandring kan fungera ihop, säger Magnus Lundberg.

Det som nu händer är att tillstånd ska sökas hos Växjö tingsrätt enligt Miljöbalken. Detta är en process som tar tid och kraftverken beräknas vara i drift inom ca fyra år.


Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Sven Pålsgård
Elkraftsingenjör
Sven Pålsgård
Jennie Saxfeldt
Chef Försäljning/Kundservice
Jennie Saxfeldt
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg
Johan Holm
Chef Fjärrvärme
Johan Holm
Sven-Olof Söderberg
Ansvarig Elhandel/Chef Energitjänster
Sven-Olof Söderberg
Anders Beckman
Projekterande säljare TRAMAN
Anders Beckman