2015-09-18 14:45Nyheter

Tranås Energi sponsrar gala för laxen

Den 21 september anordnar Stiftelsen för Östersjölaxen, i närvaro av H.M. Konung Carl XVI Gustaf, en välgörenhetsgala tillägnad laxen. Tranås Energi är samarbetspartner till eventet som syftar till att samla in medel för att bland annat lösa ut de fällor som idag hindrar laxen från att nå sina lekområden längs Östersjökusten.

Utsläpp av miljögifter och överfiske är två problem för östersjölaxen, som idag är akut hotad. Vattenkraften är ett annat. Under förra sekelskiftet började älvarna byggas ut för elproduktion och vattenkraftverken hindrar sedan dess laxen från att vandra, då faunapassager i många fall saknas.

En av de åtgärder Stiftelsen för Östersjölaxen ser som lösning är att återskapa faunapassager runt vattenkraftverken så att laxen får tillgång till lek- och uppväxtområden i älvarna. Detta skulle inte bara gynna laxen utan allt djur- och växtliv i dessa områden, vilket även skulle ha en positiv effekt på naturturismen och skapa arbetstillfällen på landsbygden.

Tranås Energis arbete för biologisk mångfald runt vår egen lokala elproduktion är något vi brinner för. Denna gynnar vi exempelvis genom åtgärder som faunapassager, miljöanpassade vattensläpp och utplacering av lekgrus.

- Tranås Energi stödjer Stiftelsen för Östersjölaxens projekt och vi bidrar gärna med våra erfarenheter kring miljöanpassad vattenkraft, säger Niklas Johansson, vd på Tranås Energi.


Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Sven Pålsgård
Elkraftsingenjör
Sven Pålsgård
Jennie Saxfeldt
Chef Försäljning/Kundservice
Jennie Saxfeldt
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg
Johan Holm
Chef Fjärrvärme
Johan Holm
Sven-Olof Söderberg
Ansvarig Elhandel/Chef Energitjänster
Sven-Olof Söderberg
Anders Beckman
Projekterande säljare TRAMAN
Anders Beckman