2020-07-02 12:56Nyheter

Två hundraåringar i pension

null

Nu har arbetet med att byta ut turbinerna i Forsnäs vattenkraftstation påbörjats. Samtidigt ska tubens intagsgaller bytas till ett som är tätare och därmed fiskvänligare.

De nuvarande turbinerna i Forsnäs vattenkraftstation har varit i bruk sedan elproduktionen startade 1920 och har nu gjort sitt. De kommer att ersättas av en turbin som dels är effektivare, vilket innebär att man får ut mer el i produktionen, dels bättre för miljön då den har ett modernt reglersystem som innebär att den kan startas och stoppas på längre tid. På så sätt blir det lättare att undvika snabba skillnader i vattennivån nedströms, vilket minskar elproduktionens påverkan på växt- och djurliv.

Parallellt med turbinbytet byts också gallret vid intaget till tuben som leder vattnet ned till kraftstationen. Gallrets uppgift är att hindra skräp och, framför allt, fisk och andra vattenlevande djur att följa med ner till turbinerna. Det nya gallret är tätare och får en större lutning, vilket skapar mindre tryck och gör det enklare för fisken att simma undan och istället ta fiskvägen förbi anläggningen.

Under hösten och vintern kommer samma åtgärder att göras vid vattenkraftstationen i Visskvarn och tillsammans blir de bra komplement till stationernas nybyggda fiskvägar.


Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Sven Pålsgård
Elkraftsingenjör
Sven Pålsgård
Jennie Saxfeldt
Chef Försäljning/Kundservice
Jennie Saxfeldt
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg
Johan Holm
Chef Fjärrvärme
Johan Holm
Sven-Olof Söderberg
Ansvarig Elhandel/Chef Energitjänster
Sven-Olof Söderberg
Anders Beckman
Projekterande säljare TRAMAN
Anders Beckman