2015-06-18 14:09Nyheter

Visskvarn märks med Bra Miljöval

null

I samband med att vi i våras köpte vattenkraftstationen Visskvarn skickade vi in en ansökan om att få elproduktionen här märkt med Bra Miljöval. Svaret från Naturskyddsföreningen blev positivt - anläggningen uppfyller deras krav och får märkningen, precis som våra övriga verk.

Den 1 mars 2015 köpte vi och övertog driften av Visskvarn vattenkraftverk i Bulsjöån, Ydre kommun. Här produceras årligen 2 300 MWh förnybar el och tillsammans med våra övriga anläggningar står den för den el vi säljer under namnet ”Hemmagjord el”.

Vi är stolta över märkningen, men nöjer oss självklart inte här. Även i fortsättningen kommer Visskvarn att innefattas av vårt miljöarbete, exempelvis håller vi sedan övertagandet ett vattenflöde som är tre gånger högre än vattendomen kräver, för att på så sätt gynna den biologiska mångfalden.

En förstudie för hur en faunapassage, fiskväg, runt verket ska lösas kommer att startas upp. Målet är att skapa fri vandringsväg för fisken genom sjöarna Västra Lägern, Östra Lägern och Sommen.


Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Sven Pålsgård
Elkraftsingenjör
Sven Pålsgård
Jennie Saxfeldt
Chef Försäljning/Kundservice
Jennie Saxfeldt
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg
Johan Holm
Chef Fjärrvärme
Johan Holm
Sven-Olof Söderberg
Ansvarig Elhandel/Chef Energitjänster
Sven-Olof Söderberg
Anders Beckman
Projekterande säljare TRAMAN
Anders Beckman