2013-10-14 11:25Pressmeddelande

Anslutning till fibernätet påbörjat på Söder

null

Under vecka 41 påbörjade Tranås Energi arbetet med att gräva ut och förlägga stomfibernätet på Söder i Tranås. Under hösten kommer de 110 hushåll som gjort en beställning att börja anslutas och få möjlighet att ta del av det växande tjänsteutbudet i nätet.

För drygt ett år sedan påbörjade Tranås Energi arbetet med att bygga ut fibernätet TRAMAN till området Söder i Tranås. Området delades in i två etapper och den som först är aktuell sträcker sig från Ekbergsgatan ner till Vriggebovägen. 110 hushåll har i dagsläget tackat ja till anslutning och nu har projektet kommit så långt att grävning påbörjats. Vecka 41 satte Tranås Anläggnings AB, som på uppdrag av Tranås Energi kommer att utföra grävningsarbetet, skopan i backen för utgrävningen av själva stomnätet. Villaägarna gräver själva kanalen från sitt hus fram till brunnen, något som flera redan är i full gång med.

- Förhoppningen är att vi ska hinna driftsätta fibern hos de flesta kunderna innan årsskiftet, men naturligtvis styr vädret i vinter hur långt vi hinner, säger Per Berggren, TRAMAN-ansvarig på Tranås Energi.

Fler områden är aktuella
I stadsdelen Norraby är utbyggnad av fibernätet också högaktuell och här kommer 33 villor att anslutas till nätet. Placering av brunnarna kommer att sättas under vecka 42 och inom kort kommer grävning att påbörjas även här.

Näst på tur att anslutas till Tranås Energis fibernät kommer etapp 2 på Söder, som innefattar den norra delen från Floragatan ner till Ekbergsgatan. Även Sommen planeras få ett mer utbrett nät och här är det de södra delarna närmast Tranås som kommer att bli erbjudna anslutning först.

Ny operatör och nya tjänster
Sedan tidigare är det AllTele som stått för leverans av bredband och telefoni till privatkunder i fibernätet TRAMAN, men sedan oktober finns även VÖKBY Bredband som leverantör. VÖKBY erbjuder idag bredband med 10 eller 100 Mbit och inom kort kommer man även att kunna köpa tv- och telefonitjänster via dem. Under hösten kommer också AllTele att lansera tv-tjänster i nätet.


Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster.
All el vi säljer är 100 % förnybar och som enda energibolag i Sverige har vi har nyligen mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Sven Pålsgård
Elkraftsingenjör
Sven Pålsgård
Jennie Saxfeldt
Chef Försäljning/Kundservice
Jennie Saxfeldt
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg
Johan Holm
Chef Fjärrvärme
Johan Holm
Sven-Olof Söderberg
Ansvarig Elhandel/Chef Energitjänster
Sven-Olof Söderberg
Anders Beckman
Projekterande säljare TRAMAN
Anders Beckman