2014-02-25 13:20Pressmeddelande

Beslut om ändrad vattendom vid Olstorps vattenkraftverk

null

Den 20 februari 2014 meddelade Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt sitt beslut gällande Tranås Energis ansökan om höjd minimitappning vid Olstorps vattenkraftverk. Som önskat blev beslutet att höja den tidigare domen från ett flöde på 70 liter/sekund till 300 liter/sekund förbi vattenkraftverket.

Våren 2013 lämnade Tranås Energi in en ansökan om att höja den gamla vattendomen om minimitappning vid Olstorps vattenkraftverk från 70 till 300 liter/sekund. Bakgrunden till ansökan är att Tranås Energi sedan länge släpper denna fyra gånger högre mängd för att gynna vandrande fiskar och övrigt djurliv i ån och vill visa att man menar allvar med sina miljöambitioner.

Det hör inte till vanligheterna att ett energibolag vill höja en vattendom, faktum är att Tranås Energi är det första som frivilligt höjer domen. Genom att släppa en mindre mängd vatten skulle mer energi kunna utvinnas i vattenkraftverket, men på Tranås Energi väljer man i stället att satsa på miljöförbättringar.

- Vi vill visa att vi menar allvar med våra ambitioner på miljöområdet och också visa att det faktiskt är fullt möjligt att genomföra en sådan åtgärd och fortfarande ha en lönsam verksamhet, säger Niklas Johansson, vd på Tranås Energi.

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster.
All el vi säljer är 100 % förnybar och som enda energibolag i Sverige har vi har nyligen mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Sven Pålsgård
Elkraftsingenjör
Sven Pålsgård
Jennie Saxfeldt
Chef Försäljning/Kundservice
Jennie Saxfeldt
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg
Johan Holm
Chef Fjärrvärme
Johan Holm
Sven-Olof Söderberg
Ansvarig Elhandel/Chef Energitjänster
Sven-Olof Söderberg
Anders Beckman
Projekterande säljare TRAMAN
Anders Beckman