2015-08-13 10:43Pressmeddelande

Bidrag sökt för fortsatt fiberutbyggnad

null

Tranås Energi AB har lämnat in en ansökan om bidrag, gällande den fortsatta utbyggnaden av fibernätet TRAMAN på landsbygden, till Länsstyrelsen i Jönköpings län. Det sökta bidraget är på drygt 19 miljoner kronor och beslutet väntas under hösten.

Etapp ett av Tranås Energis projekt Fiber till byn avslutades vid årsskiftet, då ca 350 nya kunder på landsbygden väster om Tranås anslutits till fibernätet TRAMAN. Nu planeras den fortsatta utbyggnaden i etapp två, som omfattar reseterande landsbygdsområden i Tranås kommun. 433 fastigheter i området berörs.

En förutsättning för att projektet ska kunna genomföras är att den bidragsansökan som nyligen lämnats till Länsstyrelsen i Jönköpings län beviljas. Summan Tranås Energi ansökt om motsvarar 60 % av projektets budget, ca 19 miljoner kronor. Resterande del finansieras, som i etapp ett, av Tranås Energi, Tranås kommun samt av kunderna själva genom anslutningsavgiften och den egna grävningen.

- Vi är förstås glada att, om allt går i lås, kunna erbjuda en hållbar och oslagbar kommunikationslösning i form av fiber till resterande del av landsbygden i Tranås. Dessutom pågår utbyggnad för fullt också i Tranås stad och vi är därmed på mycket god väg att bidra till målet att 90 % av befolkningen ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbt/s till år 2020, säger Niklas Johansson, vd på Tranås Energi.

Länsstyrelsen förväntas fatta beslut om det eventuella projektstödet och storleken på detta under hösten. Blir svaret positivt planerar Tranås Energi att starta upp projektet Fiber till byn etapp två under 2016.

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster.

All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som enda energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. 

Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Sven Pålsgård
Elkraftsingenjör
Sven Pålsgård
Jennie Saxfeldt
Chef Försäljning/Kundservice
Jennie Saxfeldt
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg
Johan Holm
Chef Fjärrvärme
Johan Holm
Sven-Olof Söderberg
Ansvarig Elhandel/Chef Energitjänster
Sven-Olof Söderberg
Anders Beckman
Projekterande säljare TRAMAN
Anders Beckman