2013-07-01 09:59Pressmeddelande

Fiberutbyggnad i Norraby till hösten

Under våren har Tranås Energi undersökt intresset för anslutning till fibernätet TRAMAN på Golfvägen, Hamiltons väg och Norrabyvägen i området Norraby i Tranås. Intresset var stort
och man har nu slutfört sammanställningen som visade att utbyggnaden kommer att kunna genomföras.

Av de 54 villaägare som tillfrågats har i dagsläget 25 stycken gjort en beställning. Detta innebär att intresset gott och väl är tillräckligt stort för att alla som vill ska kunna anslutas till nätet. Just nu pågår en upphandling av material och anslutningsarbetet beräknas komma igång till hösten.

De prisvärda tjänster som finns i TRAMAN-nätet har även lockat fastighetsägare som redan idag har fiberanslutning, via en annan nätleverantör, att göra en beställning på anslutning. I dagsläget är AllTele den enda tjänsteleverantören i TRAMAN, men inom kort kommer även VÖKBY, som har bredband, tv och telefoni i sitt utbud, att börja leverera sina tjänster.

Parallellt med projektet på Norraby fortsätter arbetet inför uppstarten av anslutningsarbetet på Söder, som också beräknas komma igång efter sommaren. Då planeras även arbetet med etapp två på Söder starta.

 

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster.
All el vi säljer är 100 % förnybar och som enda energibolag i Sverige har vi har nyligen mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Sven Pålsgård
Elkraftsingenjör
Sven Pålsgård
Jennie Saxfeldt
Chef Försäljning/Kundservice
Jennie Saxfeldt
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg
Johan Holm
Chef Fjärrvärme
Johan Holm
Sven-Olof Söderberg
Ansvarig Elhandel/Chef Energitjänster
Sven-Olof Söderberg
Anders Beckman
Projekterande säljare TRAMAN
Anders Beckman