2013-12-02 08:41Pressmeddelande

Förslag om sänkt anslutningskostnad i Gripenbergs tätort prövas på nytt

Under Tranås Energis styrelsesammanträde den 28 november behandlades Landsbygdsrådets förslag om en lägre avgift för anslutning till fibernätet i Gripenbergs tätort. Beslut togs att inte sänka avgiften, men efter att kritik framförts gällande beslutet kommer frågan att tas upp i ett nytt styrelsesammanträde torsdagen den 5 december.

Gripenberg är en del av det pågående projektet Fiber till byn, som syftar till att bygga ut fibernätet på landsbygden väster om Tranås. Kostnaden för anslutning är satt till 20 000 kr inkl. moms för alla fastigheter som ingår i projektet. Landsbygdsrådets förslag om att Gripenbergs tätort ska lyftas ur projektet och istället erbjudas samma villkor som i Tranås tätort (4 995 kr) behandlades under styrelsesammanträdet i förra veckan. Beslut togs att inte ändra avgiften, men kritik gällande detta har framförts och frågan behandlas därför på nytt.

-  Tranås Energi har tagit till sig kritik och synpunkter gällande beslutet och kommer att pröva frågan på nytt vid ett extra styrelsesammanträde på torsdag 5 december, säger Niklas Johansson, VD på Tranås Energi. 


Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster.
All el vi säljer är 100 % förnybar och som enda energibolag i Sverige har vi har nyligen mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Sven Pålsgård
Elkraftsingenjör
Sven Pålsgård
Jennie Saxfeldt
Chef Försäljning/Kundservice
Jennie Saxfeldt
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg
Johan Holm
Chef Fjärrvärme
Johan Holm
Sven-Olof Söderberg
Ansvarig Elhandel/Chef Energitjänster
Sven-Olof Söderberg
Anders Beckman
Projekterande säljare TRAMAN
Anders Beckman