2019-05-07 13:03Pressmeddelande

Höganlofts industriområde får fjärrvärme

null

Tranås Energis nästa stora utbyggnad av fjärrvärmenätet går till Höganlofts industriområde. Förläggningen av ledningar startas redan under året och projektet beräknas vara klart hösten 2020.

Utbyggnadens storlek är historisk för Tranås. Cirka tre km ledning ska förläggas, vilket öppnar för Tranås Energi att även kunna erbjuda fastigheterna längs denna sträcka anslutning. Projektet har blivit möjligt tack vare att bland annat Sweop AB har beställt fjärrvärmeanslutning till sin nyetablering i området.

- Det känns förstås väldigt roligt att nu kunna erbjuda denna bekväma och klimatsmarta uppvärmningsform till både befintliga och nya företag på Höganloft. På så sätt bidrar vi också till en fortsatt hållbar tillväxt i Tranås, säger Niklas Johansson, vd på Tranås Energi.

Rören till ledningarna kommer att vara av en mer isolerad typ än de som vanligen används. På så sätt blir värmeförlusterna längs vägen mindre och det går åt en mindre mängd trädbränsle för att producera den värme som behövs.

Här ska ledningen förläggas

Fjärrvärmeledningen kommer att anslutas till befintlig ledning vid Ängarydsskolans idrottshall. Därefter dras den längs Ängarydsgatan, Hubbarpsvägen, Bondegatan och Hagadalsgatan. Vid korsningen Hagadalsgatan/Torpgatan byggs en tryckväxlarstation, i storlek som en friggebod. Sedan dras ledningen slutligen längs Säbyvägen och gång- och cykelbanan till Höganloft.

Förprojekteringen är påbörjad och tanken är att sätta igång grävningen efter semestrarna. Projektet är planerat att stå klart till hösten 2020.

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster.

All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar. Vår elproduktion är märkt Bra Miljöval och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft.

Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Sven Pålsgård
Elkraftsingenjör
Sven Pålsgård
Jennie Saxfeldt
Chef Försäljning/Kundservice
Jennie Saxfeldt
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg
Johan Holm
Chef Fjärrvärme
Johan Holm
Sven-Olof Söderberg
Ansvarig Elhandel/Chef Energitjänster
Sven-Olof Söderberg
Anders Beckman
Projekterande säljare TRAMAN
Anders Beckman