2016-12-13 14:19Pressmeddelande

Högt tempo i TRAMAN-utbyggnaden

null

Tranås Energi fortsätter utbyggnaden av fibernätet TRAMAN i hög fart även nästa år. Pågående utbyggnadsprojekt i Ängaryd och Sommen ska avslutas och fem nya startas.

Under 2016 har drygt 470 fastighetsägare i Hubbarp, Ängaryd och norra Sommen valt att ansluta sina villor och hyreshus till fibernätet TRAMAN. Utbyggnaden i Hubbarp är nu så gott som färdig och projekten i Ängaryd och Sommen kommer att slutföras under våren.

Tranås Energis höga utbyggnadstempo fortsätter och under början av året startas två nya projekt i Tranås tätort, på Sjukhusområdet och i Kimarp. En förfrågan kommer då att skickas ut till boende i dessa områden och förutsatt att intresse finns planeras grävarbetena komma igång till hösten, efter semesterperioden.

Parallellt med detta startas under hösten ytterligare tre projekt upp, den här gången i Granelund, på Diplomaten och Tingshusområdet. Planerad grävstart för dessa områden är våren 2018.

- Vi är stolta över att när den nu planerade utbyggnaden är klar kunna erbjuda upp mot 95 % av alla Tranåsbor fiber via TRAMAN och detta till ett mycket lågt pris jämfört med våra konkurrenter, säger Niklas Johansson, vd på Tranås Energi.

Projektet Fiber till byn, som syftar till att ge boende på resterande delar av Tranås kommuns landsbygd tillgång till fibernätet TRAMAN fortsätter. Denna utbyggnad är dock beroende av offentliga stöd från Länsstyrelsen för att kunna genomföras, vilket den hittills inte har fått.

- Vi kommer självklart att göra ett nytt försök att söka de offentliga stöd som är möjliga så fort tillfälle ges. Vår ambition är fortsatt att även bygga ut TRAMAN på resterande landsbygd så snart som möjligt, säger Niklas Johansson.

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster.

All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar. Vår elproduktion är märkt Bra Miljöval och som enda energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft.

Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Sven Pålsgård
Elkraftsingenjör
Sven Pålsgård
Jennie Saxfeldt
Chef Försäljning/Kundservice
Jennie Saxfeldt
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg
Johan Holm
Chef Fjärrvärme
Johan Holm
Sven-Olof Söderberg
Ansvarig Elhandel/Chef Energitjänster
Sven-Olof Söderberg
Anders Beckman
Projekterande säljare TRAMAN
Anders Beckman