2015-05-04 13:13Pressmeddelande

​Industriföretagen i Hjälmaryd får fjärrvärme

null

Tranås Energi bygger ut fjärrvärmenätet för fem nya anslutningar på industriområdet Hjälmaryd i Tranås. Ca 600 MWh förnybar och lokalt producerad värme ska årligen levereras hit från det biobränsleeldade kraftvärmeverket.

Betongindustrin, Svarvcenter i Tranås, Sprintline, Industrikablage och Elteknik på Hjälmaryds industriområde har alla gjort beställningar på fjärrvärmeanslutning. Tillsammans har de en effekt på ca 350 kW, som Tranås Energis nya kraftvärmeverk ska stå för produktionen av.

- Då fjärrvärmen är producerad lokalt och till 100 % med förnyelsebart trädbränsle innebär utbyggnaden ytterligare minskade koldioxidutsläpp och därmed minskad klimatpåverkan. Dessutom skapar utbyggnaden i sig arbetstillfällen i Tranås då arbetena kommer utföras av en lokal entreprenör, säger Niklas Johansson, vd på Tranås Energi.

För att ansluta Hjälmaryd till det befintliga fjärrvärmenätet ska ca 1,5 km fjärrvärmerör grävas ned. Arbetet påbörjas i juni och ska vara färdigställt innan uppvärmningssäsongen startar i höst. Tranås Energi har under våren handlat upp förläggningsarbetet som Kanonaden Entreprenad nu kommer att utföra.

Efterfrågan på fjärrvärme har länge funnits i området. Svarvcenter, ett av industriföretagen som ska anslutas, ser möjligheten till en förnybar värmekälla som en av fördelarna.

- Att vi ansluter vår fastighet stämmer bra in med vår profil och det miljöarbete vi inlett, säger Lars Eriksson på Svarvcenter, som idag värmer sina lokaler med direktverkande el.

Konkurrenskraftiga uppvärmningskostnader och värdeökning på fastigheterna är andra förutsättningar som gör att allt fler väljer fjärrvärmeanslutning. Med fjärrvärmen etablerad i Hjälmaryd är det nu möjligt att ansluta ytterligare företag i området till denna driftsäkra värmekälla.

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster.

All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som enda energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. 

Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Sven Pålsgård
Elkraftsingenjör
Sven Pålsgård
Jennie Saxfeldt
Chef Försäljning/Kundservice
Jennie Saxfeldt
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg
Johan Holm
Chef Fjärrvärme
Johan Holm
Sven-Olof Söderberg
Ansvarig Elhandel/Chef Energitjänster
Sven-Olof Söderberg
Anders Beckman
Projekterande säljare TRAMAN
Anders Beckman