2013-01-11 14:45Pressmeddelande

Intresset för Tranås Energis laddstolpar ökar

null

I en nysläppt undersökning av Sveriges bästa elbilskommuner kommer Tranås kommun på andra plats. Tranås Energi, som erbjuder gratis laddning av elfordon via tre laddstolpar i Tranås, märker av det ökade intresset hos kommuninvånarna.

Undersökningen heter ”Elbilar och laddinfrastruktur i Sveriges kommuner” och presenterades den 10 januari 2013 av konsultföretaget Easycharge. Målsättningen var att belysa vilka kommuner som ligger längst fram inom elbilsutvecklingen och man har bland annat granskat antal elbilar per kommun och antal laddplatser per kommun. Sett till medelvärdet av punkterna i undersökningen har man sedan rankat de elbilsbästa kommunerna, och här kommer Tranås kommun på andra plats. Sedan undersökningen gjordes finns ytterligare en laddstolpe och elbil i kommunen.

I Tranås kan du ladda ditt elfordon via Tranås Energis laddstolpar, som finns på parkeringarna vid Stadshuset, resecentrum samt Tranås Energis huvudkontor. Än så länge är det kostnadsfritt att ladda och nycklar till stolparna finns att hämta i receptionen vid Stadshuset, på Tranås Direkt samt på kundservice hos Tranås Energi.

- Vi märker ett ökat intresse för laddstolparna och även privatpersoner har börjat efterfråga dem, säger Magnus Lundberg, elnätschef på Tranås Energi.

I Tranås är den el man laddar sitt fordon med levererad av Tranås Energi och 100 % förnybar. Tranås Energi själva äger en elbil som används av serviceteknikerna vid fjärrvärmeservice samt en elmoped som används av personalen vid tjänsteärenden.

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster.
All el vi säljer är 100 % förnybar och som enda energibolag i Sverige har vi har nyligen mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Sven Pålsgård
Elkraftsingenjör
Sven Pålsgård
Jennie Saxfeldt
Chef Försäljning/Kundservice
Jennie Saxfeldt
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg
Johan Holm
Chef Fjärrvärme
Johan Holm
Sven-Olof Söderberg
Ansvarig Elhandel/Chef Energitjänster
Sven-Olof Söderberg
Anders Beckman
Projekterande säljare TRAMAN
Anders Beckman