2013-11-08 08:00Pressmeddelande

Mer pengar till projektet Fiber till byn

null

Under kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 4 november beslutades det att Tranås Energis projekt Fiber till byn, som syftar till att bygga ut fibernätet på landsbygden väster om Tranås, kommer att finansieras med ytterligare 8 miljoner kronor. Detta innebär att kundens kostnad för att ansluta sig till det blivande fibernätet blir lägre än man först kunnat räkna med.

Den extra finansieringen innebär i praktiken att Tranås Energi nu kommer att stå för allt material samt den grävning som överstiger de första 300 meterna från fastighet till stomnätet. Eftersom det på landsbygden kan handla om långa sträckor gör detta en väsentlig skillnad på den totala prislappen.

- Tack vare de extra pengarna kommer ingen kund att behöva betala mer än 20 000 kr i anslutningsavgift och kostnaden för grävningen handlar om max 300 meter, berättar Niklas Johansson, VD på Tranås Energi.
- Det är fortfarande mycket pengar för många, men samtidigt är det en investering som förutom stabila kommunikationer ofta också höjer värdet på fastigheten.

På Tranås Energi har man avvaktat kommunfullmäktiges besked och med detta är nu grävstart nära. Första spadtaget kommer att tas i Gripenberg.

- Det är naturligt att börja där eftersom vi sedan tidigare har en förbindelse från Tranås till Gripenberg, men inget spridningsnät. När detta område är klart kommer vi att gå vidare västerut, säger Ulf Bertills, projektledare för Fiber till byn.

Beställningsblanketter har skickats ut till alla som anmält intresse och för de som tänkt göra en beställning gäller det att bestämma sig senast 1 december. Projektet kommer att pågå till och med nästa höst och avslutas under oktober 2014.

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster.
All el vi säljer är 100 % förnybar och som enda energibolag i Sverige har vi har nyligen mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Sven Pålsgård
Elkraftsingenjör
Sven Pålsgård
Jennie Saxfeldt
Chef Försäljning/Kundservice
Jennie Saxfeldt
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg
Johan Holm
Chef Fjärrvärme
Johan Holm
Sven-Olof Söderberg
Ansvarig Elhandel/Chef Energitjänster
Sven-Olof Söderberg
Anders Beckman
Projekterande säljare TRAMAN
Anders Beckman