2023-02-03 14:11Pressmeddelande

Minskad elanvändning under hösten

Tranås- och Ydrebornas ansträngningar för att minska sin elanvändning under hösten gav resultat. Varje månad har det använts mindre el än motsvarande månad föregående år.

När Tranås Energi Elnät tagit fram siffror på höstens elförbrukning inom nätområdet visar dessa att gemensamma ansträngningar av privatpersoner, företag och kommunen bidragit till minskad elanvändning. Minskningen var 27 % i september, 0,3 % i oktober, 7 % i november och 13 % i december (med hänsyn tagen till graddagskorrigering).

Bortsett från oktober ligger elanvändarna i Tranås och Ydre bättre till än Sverigesnittet som för samma period varit 5 %, 6,3 %, 6 % och 8,2 % enligt Svenska kraftnät.

Den som vill se hur den egna elanvändningen står sig i jämförelse kan logga in på Tranås Energis kundportal Mina sidor via https://minasidor.tranasenergi.se.


Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Elen vi producerar är märkt Bra Miljöval och vår elförsäljning är certifierad med Schysst Elhandel. Vi bryr oss!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.