2023-05-22 07:29Pressmeddelande

Nu är Visskvarn ännu säkrare för fisken

Galler och flyktväg vid intaget till Visskvarns vattenkraftstation

Nu har nya fingaller kommit på plats vid intaget till Visskvarn vattenkraftstation i Ydre. Samtidigt har en lösning med så kallade flyktöppningar byggts i överkant på gallren, vilket gör anläggningen helt säker för fisken.

När Tranås Energi köpte Visskvarn vattenkraftstation 2015 började man omgående planera för hur anläggningen skulle miljöanpassas. En fiskväg, som gör det möjligt för fisken att passera anläggningen, stod klar 2020 och nu har man tagit nästa steg genom att sätta upp tätare galler vid intaget till kraftstationen. Dessa har kombinerats med nybyggda flyktvägar, som gör det enkelt för fisken att hamna rätt även om den missar infarten till fiskvägen.

- Fiskvägen är grundläggande för passagen i systemet men det var viktigt att komplettera fiskvägen med dessa åtgärder för att skydda fisken maximalt, säger Magnus Lundberg som är ansvarig för vattenkraften på Tranås Energi.

De nya gallren har bara 15 mm mellanrum och en låg lutning på ca 30 grader. Den låga lutningen gör det enkelt för fisken att ta sig förbi och vidare mot flyktöppningarna som finns i överkant på gallren. Därifrån leds fisken vidare ner till fåran som löper förbi kraftverket och ut i sjön Sommen.

Lösningen med flyktvägar som byggts vid kraftstationen är enkel, men tyvärr inte vanlig vid Sveriges vattenkraftverk. Men både fiskväg, nya galler med flyktvägar på plats är nu Visskvarns vattenkraftstation optimalt anpassad och säker för fisken.Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Elen vi producerar är märkt Bra Miljöval och vår elförsäljning är certifierad med Schysst Elhandel. Vi bryr oss!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg