2013-04-23 11:55Pressmeddelande

Nu kommer fibern till Söder!

null

Under hösten och vintern har Tranås Energi undersökt intresset för anslutning till fibernätet TRAMAN i området Söder i Tranås. Under våren har man arbetat med att sammanställa de beställningar som kommit in, för att se i vilken omfattning fibernätet kan byggas ut. Nu är sammanställningen klar och Tranås Energi meddelar att alla som gjort en beställning kommer att kunna anslutas.

Projektet Fiber till Söder drog igång under sommaren 2012 och i första etappen är det den södra delen av Söder som kommer att anslutas. Intresset var från början inte så starkt, vilket gjorde det tveksamt om alla som var intresserade skulle kunna anslutas. Men allt eftersom fler och fler insåg de fördelar en anslutning ger och intresset växte har man kunnat planera förläggningen av nätet så att alla som vill kan ansluta sig.

- I första etappen är det 91 hushåll som gjort en beställning och tack vare att fastigheterna ligger bra placerade i förhållande till varandra har vi kunnat förlägga nätet så att alla kan anslutas, säger Per Berggren som är TRAMAN-ansvarig på Tranås Energi. Han påpekar också att även de som inte gjort beställning ännu kan tas med i planeringen om de är intresserade.

En upphandling av det material som behövs inför anslutningsarbetet är påbörjad och grävningsarbetet kommer att dra igång efter sommaren. Då beräknas även anslutning av området Norraby i Tranås och landsbygdsprojektet vara i full gång. Man planerar att påbörja arbetet med etapp två på Söder under
hösten, då första steget är att göra en intresseförfrågan till boende i området.

Fibernätet TRAMAN är öppet för vilken tjänsteleverantör som helst att ansluta sig till och en ny leverantör på väg in. Det är VÖKBY, som har bredband, tv och telefoni i sitt utbud. AllTele, som idag erbjuder bredband och telefoni via TRAMAN, kommer även de inom kort att börja med tv-tjänster.

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster.
All el vi säljer är 100 % förnybar och som enda energibolag i Sverige har vi har nyligen mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Sven Pålsgård
Elkraftsingenjör
Sven Pålsgård
Jennie Saxfeldt
Chef Försäljning/Kundservice
Jennie Saxfeldt
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg
Johan Holm
Chef Fjärrvärme
Johan Holm
Sven-Olof Söderberg
Ansvarig Elhandel/Chef Energitjänster
Sven-Olof Söderberg
Anders Beckman
Projekterande säljare TRAMAN
Anders Beckman