2022-05-25 09:43Pressmeddelande

Nu påbörjas fjärrvärmeutbyggnad till Granelund

Roger Sandsjoe visar hur fjärrvärmen kommer att förläggas längs Spolgatan, Tranås.

Inom kort påbörjar Tranås Energi utbyggnaden av fjärrvärmenätet till den blivande skolan i Granelund. Under året erbjuds även befintliga fastigheter i villaområdet anslutning.

Under nästa år startar bygget av ny grundskola i Granelund och uppvärmningen av denna kommer att ske med fjärrvärme, som streamas från kraftvärmeverket i Tranås. Redan i juni startar utbyggnaden av fjärrvärmenätet.

- Vi kommer att börja gräva och förlägga rör från korsningen vid Åsagatan, längs Fredsgatan ned mot Spolgatan och vidare mot Norrabyvägen och platsen där skolan ska byggas, säger Roger Sandsjoe som är ansvarig för Tranås Energis fjärrvärmenät.

I samband med byggstart erbjuds även de som bor längs Fredsgatan att ansluta sina hus, vilket resten av fastighetsägarna i Granelund kommer att få erbjudande om under hösten.

- Fjärrvärmeutbyggnad har varit på gång i området tidigare, men skjutits upp i väntan på byggnationen av skolan. I samband med att denna nu drar i gång har vi möjlighet att så småningom gå ut med ett anslutningserbjudande i hela Granelund, säger Niklas Johansson, vd på Tranås Energi.

Först i Sverige med återvunnen plast

I projektet kommer Tranås Energi för första gången så långt det är möjligt att använda fjärrvärmerör med en mantel av återvunnen plast. Det är en ny typ av rör som tillverkas i Danmark och som Tranås Energi blir först i Sverige med att använda. Varje kg plast som byts ut mot återvunnen ger en besparing på 1,6 kg koldioxid.

- Genom att använda den här typen av rör sparar vi ca 5,7 ton koldioxid på sträckan. Att på olika sätt värna om miljön och minskad klimatpåverkan är en naturlig del i vår verksamhet. Därför känns det förstås självklart att när så är möjligt använda den här typen av fjärrvärmerör, säger Niklas Johansson.Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Elen vi producerar är märkt Bra Miljöval och vår elförsäljning är certifierad med Schysst Elhandel. Vi bryr oss!

Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.