2022-10-21 07:04Pressmeddelande

Nytt lekgrus utlagt inför öringens lekperiod

Personal från Tranås Energi krattar ut det nya lekgruset i Svartån.Det nya lekgruset krattas ut.

Under september genomfördes de första förbättringsåtgärderna i Svartån sedan Tranås Energi tog över delar av ansvaret för åns skötsel från kommunen förra hösten. Den här gången handlar det om utläggning av lekgrus på några platser nedströms kontoret vid Smedjeholmen.

Utläggning av lekgrus är en viktig åtgärd för att skapa bra förhållanden för öringlek i ån, vilket är en förutsättning för att antalet öringar ska bli fler. Under lekperioden på hösten lägger nämligen öringhonan ned sina ägg i gruset, där de sedan ligger till våren då de kläcks till nya små öringar. Tidigare har öringen bara kunnat utnyttja några hundra meter av Svartån som lekområde, därför är det viktigt att skapa fler lekbäddar.

Anledningen till att gruset behöver fyllas på är att Svartån vid vissa tidpunkter har väldigt höga flöden vilket gör att grus spolas med. Sediment spolas också med från jordbruksmarken uppströms och lägger sig på botten, och då öringen behöver rent grus för att lägga sin rom utför Tranås Energi även krattning av lekgrusbäddar.

Under nästa år kommer fler lekbäddar att skapas vid Åsvallehult och Vriggebo. En annan åtgärd som Tranås Energi kommer att jobba med under de närmaste åren är att öka beskuggningen längs delar av ån, genom att plantera träd och buskar. Dessa skapar skyddade miljöer för fisken och kyler vattnet, samtidigt som grenar i vattnet ökar vattnets syrehalt.

Läs mer om projektet och åtgärdernaOm Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Elen vi producerar är märkt Bra Miljöval och vår elförsäljning är certifierad med Schysst Elhandel. Vi bryr oss!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg