2012-12-04 09:29Pressmeddelande

Projektet TRAMAN på landsbygden återstartat

null

En projektledare till projektet "TRAMAN på landsbygden" är nu rekryterad. Det är Ulf Bertills som, via Orbion Consulting, sedan den 3 december arbetar med detta för Tranås Energis räkning.

Projektet "TRAMAN på landsbygden" syftar till en eventuell utbyggnad av fibernätet TRAMAN på landsbygden väster om Tranås. Projektet påbörjades under 2011, men på grund av otillräckligt intresse och brist på finansieringsmedel från EUs landsbygdsprogram avstannade det under våren 2012. I samband med Ulf Bertills anställning återstartas nu projektet.

Pressträff om nuläge och framtid
Den 7 december kommer styrgruppsmöte med deltagare från Tranås Energi och Landsbygdsrådet att hållas. Efter detta anordnas en pressträff då man informerar om nuläge samt hur arbetet kommer att fortskrida.
Press är välkommen att närvara den 7 december kl 16.15 på Tranås Energis kontor på Smedjeholmen.

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster.
All el vi säljer är 100 % förnybar och som enda energibolag i Sverige har vi har nyligen mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Sven Pålsgård
Elkraftsingenjör
Sven Pålsgård
Jennie Saxfeldt
Chef Försäljning/Kundservice
Jennie Saxfeldt
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg
Johan Holm
Chef Fjärrvärme
Johan Holm
Sven-Olof Söderberg
Ansvarig Elhandel/Chef Energitjänster
Sven-Olof Söderberg
Anders Beckman
Projekterande säljare TRAMAN
Anders Beckman