2017-05-24 09:31Pressmeddelande

​Större fiberintresse behövs på landsbygden

null

Under sommaren satsar Tranås Energi på att samla in det intresseunderlag som behövs för att möjliggöra en fiberutbyggnad på landsbygden i Tranås kommun. 65 % måste bli 100 för att Länsstyrelsen ska bevilja utbyggnadsbidrag.

För ett år sedan startade Tranås Energi etapp två av projektet Fiber till byn, med syfte att bygga ut fibernätet TRAMAN på resterande delar av landsbygden i Tranås kommun. För att utbyggnaden ska kunna genomföras är Tranås Energi beroende av offentliga stöd, som sökts hos Länsstyrelsen i två beslutsomgångar men ännu inte beviljats.

- Vi är inte ensamma om att söka stöd, det är hård konkurrens om de pengar som finns. För att ha en chans behöver vi kunna visa att alla permanentboende i området är intresserade av att ansluta sina fastigheter, då detta är avgörande i Länsstyrelsens beslut, säger Niklas Johansson, vd på Tranås Energi.

Ca 65 % av de 275 fastighetsägarna i det aktuella området har idag anmält att de är intresserade av anslutning. Under sommaren satsar Tranås Energi på att samla in intresseanmälningar från de återstående ca 100 fastighetsägarna.

- Den intresseanmälan som görs är inte en beställning, utan till för att Länsstyrelsen ska se att det finns intresse i området, berättar Anders Beckman, projektledare på Tranås Energi.

Ett nytt informationsbrev har nyligen skickats till de permanentboende i området som inte svarat vid tidigare utskick.

- Vår förhoppning är att kunna genomföra utbyggnaden av TRAMAN. Det är ju på landsbygden som tillgången på fiberkommunikation gör riktigt stort skillnad och skapar möjligheter för både privatpersoner och företag, säger Niklas Johansson.

Länsstyrelsen i Jönköpings län har ännu inte satt datum för när nästa beslutsomgång kommer att hållas. Besked om detta kommer troligen i början av 2018.

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster.

All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar. Vår elproduktion är märkt Bra Miljöval och som enda energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft.

Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Sven Pålsgård
Elkraftsingenjör
Sven Pålsgård
Jennie Saxfeldt
Chef Försäljning/Kundservice
Jennie Saxfeldt
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg
Johan Holm
Chef Fjärrvärme
Johan Holm
Sven-Olof Söderberg
Ansvarig Elhandel/Chef Energitjänster
Sven-Olof Söderberg
Anders Beckman
Projekterande säljare TRAMAN
Anders Beckman