2019-12-02 11:37Pressmeddelande

Till våren startar fiberutbyggnaden på landsbygden

null

Efter avslutad försäljning och sammanställning av inkomna beställningar står det nu klart att Tranås Energi kan starta utbyggnaden av fibernätet TRAMAN på landsbygden i Tranås kommun till våren.

Projektet ”Fiber till byn etapp två” omfattar 260 fastigheter på de delar av landsbygden som inte ingått i tidigare utbyggnadsprojekt.

- Vi är glada att kunna gå vidare med projektet och att intresset är så stort. Alla som beställt anslutning kommer att kunna anslutas, säger Niklas Johansson, vd på Tranås Energi.

Just nu pågår förberedelser som upphandling av material, framtagning av tidplaner med mera. Om allt går enligt plan kommer grävning och förläggning av fiberkabel att påbörjas under april.

Fiberutbyggnaden sker etappvis och projektet ska var helt slutfört under senhösten 2021. I samband med detta når fibernätet TRAMAN i princip 100 % täckningsgrad i kommunen, då alla fastigheter nu har erbjudits fiberanslutning.

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster.

All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar. Vår elproduktion är märkt Bra Miljöval och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft.

Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Sven Pålsgård
Elkraftsingenjör
Sven Pålsgård
Jennie Saxfeldt
Chef Försäljning/Kundservice
Jennie Saxfeldt
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg
Johan Holm
Chef Fjärrvärme
Johan Holm
Sven-Olof Söderberg
Ansvarig Elhandel/Chef Energitjänster
Sven-Olof Söderberg
Anders Beckman
Projekterande säljare TRAMAN
Anders Beckman