2014-01-20 08:48Pressmeddelande

Tillstånd klart för vindkraftverk

Tillstånd för de elva vindkraftverk som Tranås Energi Elförsäljning AB har ansökt om att få bygga i Ydre har nu vunnit laga kraft. Det innebär att miljöprövningsdelegationens beslut står fast och att Tranås Energi Elförsäljning AB kan påbörja förberedelserna inför byggprocessen.

Den 30 november 2011 inkom Tranås Energi Elförsäljning AB till länsstyrelsen Östergötlands län med en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för att få uppföra och driva en gruppstation för vindkraft i Ydre kommun. Ansökan omfattade elva vindkraftverk med en maximal totalhöjd på 150 meter.

Sommaren år 2012 kompletterades ansökningshandlingarna med uppgifter om de planerade vindkraftverkens potentiella påverkan på nattskärra och berguv. Bolaget lämnade även in en fördjupad beskrivning av vilka åtgärder som kan göras för att reducera vindkraftverkens ljudemission vid drift.

Tillståndsansökan godkändes i sin helhet av länsstyrelsen i Östergötlands län den 25 november 2013 och beslutet vann laga kraft den 31 december samma år.

Godkännandet möjliggör en ökad lokal och förnybar elproduktion i storleksordningen 60 till 70 miljoner kWh per år, vilket motsvarar årsförbrukningen för 3 000 till 3 500 eluppvärmda villor.

Tranås Energi kommer nu under första halvåret 2014 att utreda och planera för projektets fortskridande för att därefter återkomma med en projekt- och tidplan.

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster.
All el vi säljer är 100 % förnybar och som enda energibolag i Sverige har vi har nyligen mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Sven Pålsgård
Elkraftsingenjör
Sven Pålsgård
Jennie Saxfeldt
Chef Försäljning/Kundservice
Jennie Saxfeldt
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg
Johan Holm
Chef Fjärrvärme
Johan Holm
Sven-Olof Söderberg
Ansvarig Elhandel/Chef Energitjänster
Sven-Olof Söderberg
Anders Beckman
Projekterande säljare TRAMAN
Anders Beckman