2015-03-02 15:08Pressmeddelande

​Tranås Energi AB har övertagit Visskvarn vattenkraftverk

Den 1 mars 2015 övertog Tranås Energi AB Visskvarn vattenkraftverk, som är beläget i Bulsjöån, Ydre kommun, Östergötlands län.

I december 2014 klargjordes att Tranås Energi köper Visskvarn vattenkraftverk av Skånska Energi. Den 1 mars 2015 köptes verket och driften övertogs.

Visskvarn är beläget i Bulsjöån, som knyter samman sjöarna Västra Lägern, Östa Lägern och Sommen. Sedan tidigare äger Tranås Energi de övriga två vattenkraftverken i området, Olstorp och Forsnäs, vilket innebär att bolaget nu har kontroll över alla anläggningar i ån.

-Tranås Energis miljöarbete kommer naturligtvis även att innefatta Visskvarn. En förstudie för hur en faunapassage runt verket ska lösas kommer att startas upp och redan nu kommer vi att hålla ett vattenflöde som är tre gånger högre än domen kräver, säger Niklas Johansson, vd på Tranås Energi.

I köpet av Visskvarn ingår vattenområden som är viktiga lek- och uppväxtområden för öring och det är därför viktigt med kontinuitet i vattenflödet. Kommande satsning på en faunapassage skulle bidra till målet om fri vandringsväg för fisk mellan Västra Lägern, Östra Lägern och Sommen, vilket skulle ge ännu fler lekplatser för öringen.

Visskvarn vattenkraftverk producerar årligen ca 2 300 MWh. Tillsammans med Tranås Energis övriga elproduktion produceras nu årligen 42 000 MWh, vilket motsvarar 26 % av bolagets elkunders årsförbrukning av el.

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster.
All el vi säljer är 100 % förnybar och som enda energibolag i Sverige har vi har nyligen mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Sven Pålsgård
Elkraftsingenjör
Sven Pålsgård
Jennie Saxfeldt
Chef Försäljning/Kundservice
Jennie Saxfeldt
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg
Johan Holm
Chef Fjärrvärme
Johan Holm
Sven-Olof Söderberg
Ansvarig Elhandel/Chef Energitjänster
Sven-Olof Söderberg
Anders Beckman
Projekterande säljare TRAMAN
Anders Beckman