2014-12-01 15:01Pressmeddelande

​Tranås Energi AB köper Visskvarn vattenkraftverk

Tranås Energi AB har tagit beslut om att förvärva Visskvarn vattenkraftverk, beläget i Bulsjöån, Ydre kommun, Östergötlands län. Säljare av vattenkraftverket är Skånska Energi AB.

Visskvarn är ett av tre vattenkraftverk belägna i anslutning till Bulsjöån, som knyter samman sjöarna Östa Lägern, Västra Lägern och Sommen. Sedan tidigare äger Tranås Energi de övriga två vattenkraftverken, Olstorp och Forsnäs, och köpet ger nu bolaget kontroll över alla anläggningar i ån.

Endast 2 % av Sveriges vattenkraftverk har idag fungerande faunapassager, vägar där fisk och övrigt vattenlevande djurliv kan ta sig förbi anläggningarna. Detta saknas även vid Visskvarn vattenkraftverk, något som Tranås Energi vill ändra på.

- Vid vår anläggning i Olstorp finns redan idag en fiskväg och vid Forsnäs projekterar vi just nu för en fiskväg i samband med renoveringen av stationen. På sikt är nu tanken att vi ska göra motsvarande förbättring vid Visskvarn, säger Niklas Johansson, vd på Tranås Energi.

En sådan satsning skulle innebära fri vandringsväg för fisk mellan Östra Lägern, Västra Lägern och Sommen, vilket skulle bidra till fler lekplatser för öringen.

Visskvarn vattenkraftverk producerar årligen ca 2 300 000 kWh. Köpeskillingen uppgår till 7,5 mkr och Tranås Energis övertagande sker 1 mars 2015.

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster.
All el vi säljer är 100 % förnybar och som enda energibolag i Sverige har vi har nyligen mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Sven Pålsgård
Elkraftsingenjör
Sven Pålsgård
Jennie Saxfeldt
Chef Försäljning/Kundservice
Jennie Saxfeldt
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg
Johan Holm
Chef Fjärrvärme
Johan Holm
Sven-Olof Söderberg
Ansvarig Elhandel/Chef Energitjänster
Sven-Olof Söderberg
Anders Beckman
Projekterande säljare TRAMAN
Anders Beckman