2023-04-05 13:16Pressmeddelande

Tranås Energi bjuder pollinatörer på buffé

Vintervädret vill inte ge med sig, men hos Tranås Energi började man planera för våren redan i höstas. Då såddes det nämligen ängsblommor på 0,5 hektar strax utanför Tranås. Snart börjar fröna gro och tanken är att bjuda traktens pollinatörer på en blommande buffé om några månader.

Tranås Energi jobbar sedan många år med naturvård och olika projekt för att förbättra den biologiska mångfalden kring sina anläggningar i Tranås och Ydre. I vår utvidgar man arbetet till att omfatta naturens minsta invånare. I samarbete med en lokal lantbrukare såddes det i höstas ängsblommor på en halv hektar mark i Sandvik, strax utanför Tranås.

-Ett av de globala målen för hållbar utveckling som vi har extra fokus på är det som bland annat handlar om att hejda förlusten av biologisk mångfald. Idag är en tredjedel av Sveriges vilda bin rödlistade och därför ser vi detta projekt som ett sätt att göra skillnad inom detta område, säger Niklas Johansson, vd på Tranås Energi.

För att få en större effekt har Tranås Energi dessutom skickat ut fröpåsar med fröer till svenskodlade ängsblommor till alla sina elhandelskunder runt om i Sverige, vilket man även gjorde för några år sedan.

-Om alla våra elhandelskunder skulle så sin fröpåse skulle ängsytan bli tre gånger så stor som den vi sått, vi hoppas så många som möjligt vill vara med, säger Niklas Johansson.

För att främja biologisk mångfald driver Tranås Energi även utvecklingen av Svartåns sträcka genom Tranås, där ett femtiotal åtgärder ska genomföras för att förbättra miljöerna för fisk och övrigt djurliv kring ån. Just nu väntar man även på tillstånd att bygga ytterligare en fiskväg, denna gång vid Oppeby kvarndamm, för att öppna vandringsvägen mellan sjöarna Västra Lägern, Östra Lägern och Sommen för fisken.

Fakta

  • I Sverige och i världen minskar antalet bin och humlor kraftigt, och detta är ett stort hot mot vår miljö. En tredjedel av Sveriges ca 300 arter av vilda bin och humlor är rödlistade.
  • En av de viktigaste orsakerna till nedgången av pollinatörer är förlusten av deras livsmiljöer, de har svårt att hitta mat och platser att lägga sina ägg.
  • Ungefär en tredjedel av allt vi äter är beroende av insektspollinering för att bära frukt.Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Elen vi producerar är märkt Bra Miljöval och vår elförsäljning är certifierad med Schysst Elhandel. Vi bryr oss!

Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.