2012-05-23 08:52Pressmeddelande

Tranås Energi får höga betyg i kundundersökning

Tranås Energi har nyligen avslutat en kundundersökning där man tittat på bland annat hur nöjda kunderna är. Resultatet har förbättrats mycket sedan den förra undersökningen gjordes 2009 och nästan 90 % av kunderna kan tänka sig att rekommendera el och fjärrvärme från Tranås Energi till andra.

I början av året avslutades Tranås Energis senaste NKI-undersökning. NKI står för Nöjd Kund Index och är ett mått på hur nöjda ett företags kunder är med exempelvis de tjänster och service företaget levererar.

I jämförelse med andra energibolag står sig Tranås Energi mycket bra sett till kundnöjdhet. Privatkundernas svar visar att värdet för kundnöjdhet är 78,7 hos elkunderna och hela 86,3 hos fjärrvärmekunderna. Båda värdena är betydligt högre än genomsnittet för jämförbara bolag.

- Vi är givetvis glada och stolta över de fina resultaten, säger Erika Brokvist, marknadschef på Tranås Energi. Samtidigt fortsätter vi vårt arbete med ständiga förbättringar för att möta våra kunders önskemål och behov.

Undersökningen var uppdelad i privatkunder och företagskunder och totalt gjordes 650 telefonintervjuer med hjälp av Mistat AB. De kunder som intervjuades köper idag el och/eller fjärrvärme från Tranås Energi.

Exempel på frågor som ställdes i undersökningen är:
- Hur väl känner kunderna till vad Tranås Energi erbjuder?
- Hur ofta och på vilket sätt har kunderna kontakt med företaget?
- Hur nöjda är kunderna?
- Hur kan Tranås Energi utvecklas/förbättras?
- Vilken bild har kunderna av Tranås Energi?
- Hur lojala är kunderna?

Nöjda kunder
Undersökningen visade att kunderna har stor kännedom om företagets affärsområden, möjligen med undantag för området fibernät som förvärvades under 2011.
55 % av de privata elhandelskunderna och 70 % av företagskunderna hade haft kontakt med Tranås Energi under 2011. För fjärrvärmekunderna var siffran 68 %.
Frågan om hur nöjda kunderna är visar ett väldigt bra resultat där Tranås Energi höjt sig på samtliga punkter. Nöjdast är kunderna med drift- och nätleveransen där värdet var 87,9 för privata elkunder, 93,9 för företagskunder och 92,5 för fjärrvärmekunder.

Trygga och lojala kunder
Trygghet, serviceorienterat och miljöansvar är de ord som kunderna främst förknippar med Tranås Energi. Nästan 90 % av kunderna kan tänka sig att rekommendera Tranås Energis tjänster till andra och var tredje har redan gjort det.

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar fjärrvärme och tillhandahåller fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster.
All el vi säljer är 100 % förnybar och som enda energibolag i Sverige har vi har nyligen mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Sven Pålsgård
Elkraftsingenjör
Sven Pålsgård
Jennie Saxfeldt
Chef Försäljning/Kundservice
Jennie Saxfeldt
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg
Johan Holm
Chef Fjärrvärme
Johan Holm
Sven-Olof Söderberg
Ansvarig Elhandel/Chef Energitjänster
Sven-Olof Söderberg
Anders Beckman
Projekterande säljare TRAMAN
Anders Beckman