2017-05-03 13:16Pressmeddelande

​Tranås Energi får tillstånd för faunapassage

null

Det står nu klart att Mark-och miljödomstolen godkänner Tranås Energi ABs ansökan och ger bolaget tillstånd att miljöanpassa vattenkraftverket i Forsnäs, Ydre.

För ca 1,5 år sedan skickade Tranås Energi in en tillståndsansökan gällande bygge av en faunapassage, bättre anpassade intagsgaller och byte till effektivare turbinerna vid Forsnäs vattenkraftstation till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. I dagarna har svaret kommit – ansökan vinner laga kraft.

- Med detta har vi tagit ett stort steg mot att skapa fri väg för fisken förbi anläggningen och därmed miljöanpassa vattenkraftproduktionen även i Forsnäs, säger Niklas Johansson, vd på Tranås Energi.

Det positiva beskedet gör det nu möjligt för Tranås Energi att gå vidare med projektet. Nästa steg är att ta fram en investeringskalkyl som kommer att ligga till grund för styrelsens beslut om genomförande, vilket förväntas kunna tas under hösten.

Om allt går som det ska är Tranås Energis plan att påbörja arbetet med åtgärderna i Forsnäs under nästa år. Genomförandet av projektet är också en förutsättning för att bolaget ska nå målsättningen om att skapa fri väg för fisken mellan sjöarna Västra Lägern, Östra Lägern och Sommen. En tillståndsansökan gällande motsvarande åtgärder vid sträckans sista anläggning, vattenkraftverket i Visskvarn, skickades in av Tranås Energi under hösten 2016.

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster.

All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar. Vår elproduktion är märkt Bra Miljöval och som enda energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft.

Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Sven Pålsgård
Elkraftsingenjör
Sven Pålsgård
Jennie Saxfeldt
Chef Försäljning/Kundservice
Jennie Saxfeldt
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg
Johan Holm
Chef Fjärrvärme
Johan Holm
Sven-Olof Söderberg
Ansvarig Elhandel/Chef Energitjänster
Sven-Olof Söderberg
Anders Beckman
Projekterande säljare TRAMAN
Anders Beckman