2012-06-25 10:47Pressmeddelande

Tranås Energi går mot strömmen igen – ansöker om ökad minimitappning i Olstorp

null

Biologisk mångfald och miljöanpassad elproduktion är några av det smålänska energibolaget Tranås Energis största drivkrafter. Man har tidigare gjort stora insatser för att fiskanpassa vattenkraften genom omlöp, trappor och undanröjning av hinder. Nu kommer nästa steg där Tranås Energi planerar att ansöka om att få minimitappningen i vattendomen vid Olstorps vattenkraftverk ändrad från 70 till 300 liter/sekund.

En vattendom är en bestämmelse som säger hur mycket vatten som måste släppas vid exempelvis ett vattenkraftverk. Att det finns bestämmelser för detta beror bland annat på att det måste finnas ett visst flöde för att fisken ska kunna vandra.

Den befintliga domen vid Olstorps vattenkraftverk säger att man måste släppa minst 70 liter/sekund. Sedan 2008 har dock Tranås Energi på frivillig basis släppt ytterligare 230 liter/sekund, det vill säga totalt 300 liter/sekund. Detta för att underlätta för fiskvand­ringen i Olstorpsbäcken och skapa goda förutsättningar för djurliv och biologiskt mång­fald nedströms Bulsjöån.

Tranås Energi har för avsikt att lämna in en ansökan till Växjö tingsrätt, miljödomstolen, med syftet att ändra minimitappningen i domen till 300 liter/sekund. Anledningen till att man vill höja flödet är att Tranås Energi vill säkra miljön runt kraftverket för framtiden då ett lägre flöde är ogynnsamt för det växt- och djurliv som finns i området.

- Vi gör detta för att främja den biologiska mångfalden. Vi vet att kraftstationen påverkar miljön och vill ta hänsyn till det så långt det går, säger Niklas Johansson, VD Tranås Energi.

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar fjärrvärme och tillhandahåller fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster.
All el vi säljer är 100 % förnybar och som enda energibolag i Sverige har vi har nyligen mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Sven Pålsgård
Elkraftsingenjör
Sven Pålsgård
Jennie Saxfeldt
Chef Försäljning/Kundservice
Jennie Saxfeldt
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg
Johan Holm
Chef Fjärrvärme
Johan Holm
Sven-Olof Söderberg
Ansvarig Elhandel/Chef Energitjänster
Sven-Olof Söderberg
Anders Beckman
Projekterande säljare TRAMAN
Anders Beckman