2019-12-19 11:32Pressmeddelande

​Tranås Energi har nöjda kunder

null

Under de senaste veckorna har Tranås Energi genomfört en NKI-undersökning, där kunderna fått sätta betyg och lämna sina åsikter om energibolagets olika verksamheter, kundservice och information. Resultatet visar att Tranås Energis kunder är mycket nöjdare än genomsnittet i branschen.

Kundnöjdhet mäts i NKI, det vill säga nöjd kund-index, där 100 är det högsta värdet. NKI-värdet på frågan ”Hur nöjd är du med Tranås Energi” hamnade i årets undersökning på hela 83,3, vilket kan jämföras med att företag i samma bransch brukar ligga mellan NKI 65 och NKI 70.

Undersökningen visar bland annat också att 75 % av kunderna känner till att Tranås Energi arbetar med åtgärder för att värna om natur och miljö och att 96 % av elhandelskunderna kan tänka sig att rekommendera Tranås Energis elavtal till vänner och bekanta.

- Vi är väldigt glada över resultatet i kundundersökningen. Det visar att vi lever upp till det som vi vill vara, det lokala energibolaget som bryr sig om både kunder och miljön, säger Niklas Johansson, vd på Tranås Energi.

Underökningen har genomförts av Mistat AB, genom telefonintervjuer med 300 privatpersoner och 150 företagare.

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster.

All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar. Vår elproduktion är märkt Bra Miljöval och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft.

Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Sven Pålsgård
Elkraftsingenjör
Sven Pålsgård
Jennie Saxfeldt
Chef Försäljning/Kundservice
Jennie Saxfeldt
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg
Johan Holm
Chef Fjärrvärme
Johan Holm
Sven-Olof Söderberg
Ansvarig Elhandel/Chef Energitjänster
Sven-Olof Söderberg
Anders Beckman
Projekterande säljare TRAMAN
Anders Beckman