2016-06-21 11:27Pressmeddelande

Tranås Energi söker nytt tillstånd för vindkraftsprojekt

null

Tranås Energi AB har sedan 2014 miljötillstånd för bygge av elva vindkraftverk i Ydre. På grund av färdigställandet av det nya kraftvärmeverket samt låga elpriser har bolaget avvaktat med att sätta igång projektet och nu har man bestämt att ansöka om ett nytt miljötillstånd. Det nya tillståndet söks för färre men högre vindkraftverk.

Tranås Energis nuvarande miljötillstånd medger byggnation av upp till elva verk med en totalhöjd av max 150 meter. Varje verk har en effekt på 2-2,2 MW och den sammanlagda årsproduktionen skulle bli 60 GWh. I den nya ansökan kommer Tranås Energi att söka tillstånd för fem-sex vindkraftverk med en totalhöjd av ca 200 meter, effekt på 3,5 MW per verk och en sammanlagd årsproduktion på 72 GWh. De högre verken är alltså färre men effektivare och därmed en lönsammare investering.

- Då färre men större verk visar en tydligt bättre lönsamhet än fler och mindre anser vi att det är värt att satsa på ett nytt miljötillstånd. Dessutom finns ändå ingen förutsättning för ett investeringsbeslut i närtid till följd av dagens allt för låga elpriser.
- Vi tror dock starkt på en investering om några år och på vindkraften som en viktig del i regeringens och de tre allianspartiernas energiöverenskommelse kring 100 % förnybar elproduktion 2040, säger Niklas Johansson, vd på Tranås Energi.

Aktuellt område för ansökan är detsamma som tidigare, öster om sjön Raklången i Ydre. Samråd med markägare och boende i området kommer att hållas under tillståndsprocessens gång.

Investeringsbeslut om projektet kommer tidigast att tas år 2019-2020. Nuvarande miljötillstånd gäller till och med december 2018.

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster.

All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar. Vår elproduktion är märkt Bra Miljöval och som enda energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft.

Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Sven Pålsgård
Elkraftsingenjör
Sven Pålsgård
Jennie Saxfeldt
Chef Försäljning/Kundservice
Jennie Saxfeldt
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg
Johan Holm
Chef Fjärrvärme
Johan Holm
Sven-Olof Söderberg
Ansvarig Elhandel/Chef Energitjänster
Sven-Olof Söderberg
Anders Beckman
Projekterande säljare TRAMAN
Anders Beckman