2016-10-06 13:59Pressmeddelande

Tranås Energi söker tillstånd för ytterligare en faunapassage

null

Tranås Energi AB söker nu tillstånd gällande bland annat bygge av en faunapassage runt bolagets vattenkraftverk Visskvarn, Ydre. Med det tar Tranås Energi ännu ett steg mot satsningen för öppen vattenväg mellan tre sjöar.

I dagarna skickade Tranås Energi in en ansökan till Mark- och Miljödomstolen i Växjö gällande genomförande av miljöförbättrande åtgärder vid deras vattenkraftverk Visskvarn, Ydre. Åtgärderna avser bygge av en faunapassage runt anläggningen samt nya, bättre anpassade, galler vid inflödet till tuben.

- Det blir ett tätare galler med en större lutning och så kallade flyktvägar. Om en fisk skulle simma till gallret istället för genom faunapassagen följer den gallrets lutning uppåt och vidare ner till sidoflödet, säger Magnus Lundberg, ansvarig för vattenkraftproduktionen på Tranås Energi.

Om Tranås Energis ansökan godkänns och åtgärderna kan genomföras skulle detta få en positiv påverkan på den biologiska mångfalden i området. Främst skulle öringen gynnas, då den genom faunapassagen skulle kunna ta sig från sjön Sommen förbi anläggningen och vidare upp i Bulsjöån. Här finns både bra lekplatser och jaktmarker.

Till grund för ansökan ligger en väl genomarbetad förstudie, som påbörjades direkt då Tranås Energi köpte verket våren 2015. Att få svar från Mark- och miljödomstolen brukar ta ca ett år, besked väntas alltså hösten 2017.

- Självklart hoppas vi mycket på detta. När vi är klara och har byggt faunapassager både i Visskvarn och Forsnäs innebär det fri fiskvandringsväg från Sommen till Lägernsjöarna. Vi är mycket stolta över att på så sätt bidra till bevarad och stärkt biologisk mångfald i området, säger Niklas Johansson, vd på Tranås Energi.

Redan under denna höst väntar Tranås Energi svar gällande sin tillståndsansökan för liknande åtgärder runt vattenkraftverket i Forsnäs. Energibolagets mål är att ha faunapassager runt alla anläggningar på plats under 2019.

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster.

All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar. Vår elproduktion är märkt Bra Miljöval och som enda energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft.

Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Sven Pålsgård
Elkraftsingenjör
Sven Pålsgård
Jennie Saxfeldt
Chef Försäljning/Kundservice
Jennie Saxfeldt
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg
Johan Holm
Chef Fjärrvärme
Johan Holm
Sven-Olof Söderberg
Ansvarig Elhandel/Chef Energitjänster
Sven-Olof Söderberg
Anders Beckman
Projekterande säljare TRAMAN
Anders Beckman