2020-05-26 11:50Pressmeddelande

Tranås Energis fiskväg i Visskvarn är färdig

null

Nu är de sista åtgärderna på Tranås Energis nya fiskväg vid Visskvarn vattenkraftstation genomförda och projektet är därmed helt klart. Efter 100 år kan fisken passera dammen igen!

Hösten 2019 byggde Tranås Energi en fiskväg vid Visskvarns vattenkraftstation, i syfte att göra det möjligt för fisken att passera dammen vid intaget. Nu är de sista justeringarna av dammvallen färdiga och vandrande fisk kan därmed ta sig från sjön Sommen, vidare upp i Bulsjöåns vattensystem och omvänt. Passagen har varit stängd för fisken i över 100 år och åtgärden innebär därför ett lyft för den biologiska mångfalden på båda sidor om hindret.

- Vi är förstås glada och stolta över att kunna återställa naturvärden och biologisk mångfald, samtidigt som vi bedriver förnybar vattenkraftproduktion på ett miljöanpassat sätt, säger Niklas Johansson, vd på Tranås Energi.

Visskvarns vattenkraftstation ligger i anslutning till samma vatten som bolagets övriga två aktiva vattenkraftverk och köptes av Tranås Energi 2015. Visskvarn utgjorde då det sista vandringshindret innan utloppet till Sommen och en av anledningarna till köpet var Tranås Energis ambition att öppna hela vattenvägen mellan sjöarna Västra Lägern, Östra Lägern och Sommen för vandrande fisk.

Nu återstår endast en lösning vid den gamla kvarndammen i Oppeby innan målet är uppnått, planen är att denna ska stå klar under 2021.

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster.

All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar. Vår elproduktion är märkt Bra Miljöval och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft.

Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Sven Pålsgård
Elkraftsingenjör
Sven Pålsgård
Jennie Saxfeldt
Chef Försäljning/Kundservice
Jennie Saxfeldt
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg
Johan Holm
Chef Fjärrvärme
Johan Holm
Sven-Olof Söderberg
Ansvarig Elhandel/Chef Energitjänster
Sven-Olof Söderberg
Anders Beckman
Projekterande säljare TRAMAN
Anders Beckman