2012-10-03 09:16Pressmeddelande

Tranås Energis fjärrvärme billigast

null

Den 25 september presenterades årets Nils Holgersson-undersökning av landets fjärrvärmepriser, där de 256 kommuner som erbjuder fjärrvärme jämförs. Glädjande nog för Tranås Energis kunder är man billigast i Jönköpings län och på tionde plats nationellt.

Sedan sexton år tillbaka ger Nils Holgersson-gruppen, med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige, varje år ut rapporten "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige". Här redovisas fakta bland annat om de prisskillnader som finns mellan olika kommuner gällande samhällsnyttor som värme, el, vatten, avlopp och renhållning.

Billigast i Jönköpings län
I dagarna publicerades årets undersökning av landets fjärrvärmepriser och Tranås Energi fortsätter att ligga på tionde plats över de billigaste leverantörerna i Sverige samt klart billigast i Jönköpings län. I snitt har priserna i Sverige höjts med 3,4 % sedan förra årets undersökning, medan de i Tranås endast gått upp med 1,9 % till ett pris på 619 kr/MWh.

Med bygget av det nya kraftvärmeverket i full gång gläds man åt detta på Tranås Energi.

- Att kunna hålla ett så konkurrenskraftigt pris samtidigt som vi prioriterar förnybara bränslen och utbyggnad av kraftvärmen är mycket glädjande, säger Niklas Johansson VD på Tranås Energi.

Fortsatt konkurrenskraftiga
Det nya kraftvärmeverket är planerat att tas i drift hösten 2013. Bakgrunden till nybygget är förutom att göra fjärrvärmeproduktionen 100 % förnybar och utöka elproduktionen att även i fortsättningen kunna hålla bra priser.

- Fler och fler ser fördelarna och väljer att värma sina hus med fjärrvärme. Med ett modernt och driftsäkert kraftvärmeverk kan vi fortsätta vara ett prisvärt uppvärmningsalternativ, säger Anders Käck, fjärrvärmechef på Tranås Energi.

För mer information om undersökningen besök www.nilsholgersson.nu eller www.svenskfjarrvarme.se.

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster.
All el vi säljer är 100 % förnybar och som enda energibolag i Sverige har vi har nyligen mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Sven Pålsgård
Elkraftsingenjör
Sven Pålsgård
Jennie Saxfeldt
Chef Försäljning/Kundservice
Jennie Saxfeldt
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg
Johan Holm
Chef Fjärrvärme
Johan Holm
Sven-Olof Söderberg
Ansvarig Elhandel/Chef Energitjänster
Sven-Olof Söderberg
Anders Beckman
Projekterande säljare TRAMAN
Anders Beckman