2012-11-20 15:19Pressmeddelande

Ugn och panna levereras till kraftvärmebygget

null

Bygget av Tranås Energis nya kraftvärmeverk går framåt och enligt tidplanen. Sedan vecka 46 har KMW tagit över samordningsansvaret på byggplatsen från NCC.

Under slutet av vecka 47 levereras ugnen till byggplatsen på två trailers från KMW i Norrtälje. Under söndagen den 25 november kommer pannan från tillverkaren i Polen, en stor transport på sammanlagt fem trailers. Med hjälp av kran lyfts den 90 ton tunga pannan sedan på plats under måndagen.

För att förhindra störningar i trafiken har man lagt de största transporterna under helgen. Det finns dock risk för trafikhinder runt byggplatsen, så välj om möjligt annan färdväg.

Bygget av det nya kraftvärmeverket påbörjades i februari i år och verket beräknas vara i drift hösten 2013. Förutom att säkra tillgången för det ständigt växande fjärrvärmenätet kommen den nya flispannan att göra även fjärrvärmeproduktionen 100 % förnybar. Den nya pannan kommer att öka kraftvärmeverkets elproduktion från dagens 9,5 GWh till 37 GWh förnybar lokalproducerad el. Både den värme och el som Tranås Energi producerar har Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval.

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster.
All el vi säljer är 100 % förnybar och som enda energibolag i Sverige har vi har nyligen mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Vi bryr oss, till ett av Sveriges bästa priser!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Sven Pålsgård
Elkraftsingenjör
Sven Pålsgård
Jennie Saxfeldt
Chef Försäljning/Kundservice
Jennie Saxfeldt
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg
Johan Holm
Chef Fjärrvärme
Johan Holm
Sven-Olof Söderberg
Ansvarig Elhandel/Chef Energitjänster
Sven-Olof Söderberg
Anders Beckman
Projekterande säljare TRAMAN
Anders Beckman