2023-09-08 08:45Pressmeddelande

Nya maskiner ger mer el från Visskvarn

Visskvarn vattenkraftstation i Ydre.

Efter nästan 90 år blev det dags att byta ut maskinerna i Visskvarns vattenkraftstation. Den nya turbinen och generatorn kommer bland annat att öka elproduktionen.

De gamla maskinerna har suttit i kraftstationen sedan den byggdes 1936. Även den nya tekniken beräknas ha lång livslängd, Tranås Energi räknar med minst 50-60 år.

De nya maskinerna är effektivare vilket möjliggör att få ut ca 300 000 fler kWh per år än tidigare. Totalt produceras 2 500 000 kWh, eller 2,5 GWh, vilket motsvarar årsförbrukningen för ca 200 villahushåll. Det moderna styrsystemet tillåter även en mer miljöanpassad körning, då maskinerna kan startas och stoppas på längre tid. Detta medför mindre fluktuationer i vattennivåerna, vilket minskar påverkan på de djur som lever i och kring vattnet.

- Vi investerar för framtiden. Förnybar och miljöanpassad elproduktion med stor hänsyn till djur och natur för många årtionden framöver, säger Niklas Johansson, VD på Tranås Energi.

Tranås Energi köpte kraftstationen i Visskvarn 2015 och har sedan dess utfört en rad förbättringar som gynnar den biologiska mångfalden. Numera kan fisken passera förbi anläggningen tack vare den fiskväg som byggts och nyligen blev även en lösning med så kallade flyktvägar klar vid intaget till kraftstationen.

Elproduktionen är märkt Bra Miljöval och uppfyller Naturskyddsföreningens hårda krav på miljöanpassad produktion.Om Tranås Energi

Vi på Tranås Energi producerar och säljer förnybar el i hela Sverige, levererar förnybar fjärrvärme och tillhandahåller elnät och fibernät i Tranås samt erbjuder energieffektivisering genom våra energitjänster. All el och fjärrvärme vi säljer är 100 % förnybar och som första energibolag i Sverige har vi mottagit diplom från Älvräddarna för vår miljöanpassade vattenkraft. Elen vi producerar är märkt Bra Miljöval och vår elförsäljning är certifierad med Schysst Elhandel. Vi bryr oss!


Kontaktpersoner

Niklas Johansson
VD
Niklas Johansson
Kontakta Niklas för kommentarer på våra nyheter och pressutskick.
Magnus Lundberg
Chef Elnät/Fibernät, Ansvarig vattenkraft
Magnus Lundberg